S novým rokem přichází také nové příležitosti a výzvy, jednou z nich může být příležitost začít s minimalismem, jež se stal v poslední době populárním životním stylem. Méně může znamenat více, na čemž také minimalismus staví. Jak s ním začít krok po kroku?

Co je minimalismus?

Na první pohled se může zdát, že je minimalismus pouze moderním trendem posledních let, jedná se však o efektivní životní styl, který zdůrazňuje důležitost jednoduchosti a minimalizace v každodenním životě. V popředí stojí snaha o omezení zbytečností a zbavení se nepotřebných věcí, což vede nejen k přehlednému uspořádání fyzického prostoru, ale u některých jedinců  také k hledání hlubšího smyslu života. Minimalismus nabízí možnost soustředit se na podstatné, odmítat nadměrnou konzumaci a dosáhnout vyváženějšího a plnohodnotnějšího života.

Soustřeďte se na kvalitu, nikoliv kvantitu

Podstatou minimalismu není zcela se vyhnout nákupům, ale více se nad nimi zamýšlet. Ať už potřebujete nové oblečení nebo nábytek, investujte do kvalitních kusů, které vám dlouho poslouží. Ruku v ruce jde minimalismus také s ekologií, proto se v souvislosti s oblečením vyhýbejte fast fashion řetězcům a i v případě nábytku zjišťujte, odkud použitý materiál pochází.

Dost možná se bude jednat o produkt s vyšší cenou, která nemusí být v daný okamžik ideální, pravděpodobně se však v dlouhodobém horizontu ušetří peníze snížením častých nákupů. Přínosem je také minimalizace odpadu a snížení ekologického otisku. Vědomý přístup k nákupům tak není jen investicí do kvalitních výrobků, ale i do udržitelnější budoucnosti.

Roztřiďte své věci

Roztřídění věcí je klíčovým krokem směrem k organizovanějšímu životnímu stylu. Jako první zvažte, zda daný předmět skutečně slouží nějakému účelu ve vašem každodenním životě. Pokud věc nepřináší žádnou hodnotu nebo funkci, může být vhodným adeptem k odstranění, a to darováním někomu dalšímu nebo recyklací.

Dalším důležitým hlediskem je emocionální přínos daného předmětu. Zeptejte se sami sebe, zda vám předmět přináší radost, vzpomínky nebo jakýkoliv jiný pozitivní emocionální dopad. Pokud pro vás předmět nemá žádný význam, není potřeba jej v domácnosti mít. Ponechejte si naopak víceúčelové předměty, které mohou sloužit delší dobu a častěji. Minimalismus nespočívá pouze v tom, mít co nejméně věcí, ale také ve vlastnění kvalitních a relevantních předmětů.

To nejdůležitější mějte po ruce

Při roztřiďování věcí může pomoci také metoda kategorizace. Seskupte podobné věci do stejných skupin, díky čemuž budete mít lepší přehled o vlastněných věcech s podobným využitím. Předměty můžete také rozdělit podle frekvence používání a následně určit, co může být vyhozeno, co uskladněno a k čemu naopak potřebujete snadný přístup.

Nakonec se zeptejte sami sebe na budoucí potřeby a priority. Minimalismus není pouze jednorázovým úsilím, ale kontinuálním procesem. Zvažte, jak chcete, aby se váš životní prostor a potřeby vyvíjely v budoucnu, a i podle toho rozhodujte o tom, co si ponecháte a čeho se zbavíte.

 

Autorka při tvorbě článku vycházela ze svých vlastních znalostí a zkušeností.