Žijete v domnění, že sílu v sobě mají jen někteří lidé a vy mezi ně rozhodně nepatříte? Pak vás přesvědčíme o opaku! Všichni vládnou určitou silou a odolností. To, jak vše dopadne, je pak celá řádka rozhodnutí. Chcete znát tajemství těch, kteří bravurně překonávají sebe sama? Ač byste si mohli myslet, není v tom nic zázračného.

Míru psychické a fyzické odolnosti si nesete z dětství

Jak už tomu tak bývá, počátky všeho lze hledat především v dětství. Kvalita výchovy rodičů totiž určuje mnohé. Vytváří pohled na svět, tvaruje hodnoty dítka a také určuje míru psychické a fyzické odolnosti do budoucna. Svou roli samozřejmě hraje i charakter onoho človíčka, avšak to, co vám předají rodiče, je nejsilnějším motivátorem. Proto se klade takový důraz na to, aby děti byly vedeny k dostatečnému sebevědomí – nikoliv aroganci, ale respektu k vlastní osobě i ostatním a zdravé soutěživosti. Vybalancovat tohle vše může dát značnou práci, stojí to ale za to. Výsledkem pak bývá dospělák, který ví, co chce a nic ho jen tak nezlomí.

Jaké vlastnosti mívají odolní lidé?

Psychologové definovali několik základních znaků, které jsou charakteristické pro odolné a nezlomné jedince:

 • Nejsou paralyzováni životními překážkami.
 • Dívají se na neúspěch jako na lekci a příležitost ke změně.
 • Energii cílí na věci, které mají pod kontrolou.
 • Jsou cílevědomí.

Když si čtete tyto charakteristické rysy, vidíte se v nich? Nebo naopak spatřujete vzhledem ke své osobě úplný opak? Nezoufejte! Stále na sobě můžete pracovat. Vnitřní síle se můžete naučit, trénujte ji. Inspirujte se třeba i citáty nejrůznějších osobností:

 • Oprah Winfrey kdysi řekla: „Proměňte své rány v moudrost.“
 • Marcus Aurelius pravil: „Máš moc nad svou myslí – nad vnějšími událostmi. Uvědom si to a najdeš sílu.“
 • Mahátma Gándhí tvrdil: „Síla pochází z fyzické kapacity. Pochází z nezdolné vůle.“
 • A „superman“ Christopher Reeve jednou řekl: „Hrdina je obyčejný člověk, který vytrval navzdory všem drtivým překážkám.“

Cesty vedoucí k psychické a fyzické odolnosti

Máte pocit, že se k odolnosti nikdy nedopracujete? Omyl. Soustavnou prací na své vlastní osobě to dokážete! Co udělat?

 1. Zaměřte se na péči o sebe sama. Hýčkejte se, jak nejlépe to umíte. Choďte na čerstvý vzduch, procházejte se, cvičte, běhejte, koupejte se, dopřejte si skvělé a vyvážené jídlo.
 2. Překážky, které do vašeho života přijdou, neignorujte. A také se z nich nehruťte. Berte je jako výzvu, možnost něco nového se naučit.
 3. Obklopujte se lidmi, kteří myslí pozitivně a dokážou vás „nakopnout“. Emoční upíry vystrnaďte ze života!
 4. Dělejte si každý den malé radosti. Odměňujte se za svůj úspěch a pracovitost. To ve vás posílí optimismus a životní elán.
 5. Snažte se nepropadat smutkům, i když je k nim reálný důvod. Držte si od situace určitý odstup a vnímejte ji spíš racionálně.
 6. Vyvarujte se váhání a nerozhodnosti celkově. Všichni musí dělat určitá rozhodnutí. Udělejte je tedy i vy, byť by to mělo znamenat, že se o krok vrátíte zpátky.

Cesta k vydobytí vnitřní síly není snadná – reálně bývá dosti tvrdá a trnitá. Pokud ale nepolevíte, dojdete vytouženého cíle.

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí problematiky a veřejně dostupných informačních zdrojů.