Naše klasická západní medicína často vnímá nemoc člověka jen jako diagnózu. Nevnímá člověka jako celek. V posledních letech naštěstí nastává ve zdravotní péči zlom a začínáme chápat člověka jako komplexní bytost, sestávající z těla, ducha, emocí a sociálního zázemí. Tento přístup označujeme jako holistický a považujeme jej za něco převratného. Na úpatí Himaláje jej znají po dlouhá tisíciletí.

Co je to ájurvéda

V doslovném překladu znamená ájurvéda nauku o životě. Je to nejstarší dochovaný celistvý medicínský přístup k člověku, ke zdravému životnímu stylu a nemocem. Nejstarší zmínky o ájurvédě pochází z takzvaného védského období (rozsáhlé soubory psané v sanskrtu – 1500 – 500 př. n. l.).

Na rozdíl od medicíny, kterou známe u nás, se ájurvéda snaží proniknout k jádru problému a odhalit skutečnou příčinu obtíží. Nejde tedy o léčbu symptomů, ale o odstranění původce. Otevírá pohled na širší vazby a klade důraz na prevenci, protože je snazší léčit problémy v jejich začátku.

Princip ájurvédy

Podle ájurvédy má většina nemocí původ ve špatné životosprávě. Nezdravé stereotypy a návyky způsobují zdravotní obtíže a je v našich rukou, abychom se jich zbavili. Cest k dosažení zdraví je více, protože ájurvéda rozlišuje takzvané dóši – biologické principy.

Rozlišuje tři dóše a k nim se pojí jejich typické vlastnosti:

  • princip VÁTA: rychlost, hrubost, proměnlivost, chladnost, lehkost, suchost, pohyblivost,
  • princip PITTA: horkost, kyselost, ostrost, mastnost, vlhkost, světlost, ostrost,
  • princip KAPHA: těžkost, zdrženlivost, olejnatost, stabilita, pomalost, měkkost, lepkavost, chladnokrevnost.

Každý z nás má do vínku daný určitý poměr jednotlivých principů, a podle nich by měl pracovat se svým zdravím. Nemoc je podle ájurvédy nesoulad v rovnováze mezi vrozeným principem a skutečným stavem. Léčba poté cílí na návrat do rovnováhy dle jednotlivých typologií dóš.

Tam, kde bydlí ájurvéda

Pokud vás toto učení zajímá a chcete se o něm dozvědět více, můžete se podívat na dokument Tam, kde bydlí ájurvéda. Autoři v něm shrnují posledních patnáct let svého života, kdy pravidelně navštěvovali Nepál a Indii.

Film vám představí dechberoucí štíty hor a chrámy v Káthmándú a indickou kulturu. Přestože ájurvéda vznikla před více než 2500 lety, má nás stále co učit. Uveďte do praxe principy fyzické i duševní životosprávy a uchovejte si rovnováhu i v současném světě.

Článek vznikl na základě osobních zkušeností a znalostí autorky.