Vlastní bydlení přináší člověku nejen dům, o jakém kdy snil, ale také střechu nad hlavou. Někdo touží po moderním době, který bude splňovat všechny jeho představy, co se týká technologie a vybavení, jiný by rád dům, který bude vypadat spíše jako chaloupka z pohádky. Názory se různí a styl majitele rovněž. Všechny úvahy o vlastním bydlení ale mají jedno společné a to je otázka spotřeby energie. Určitě záleží na tom, aby dům byl postavený z vhodného materiálu a racionální spotřebu energie. Velmi diskutované téma je stavba nízkoenergetických domů. A každý majitel domu chce mít kromě pevné a spolehlivé konstrukce  domu i co nejnižší platbu za elektřinu, plyn a vodu během provozu.

Energeticky účinný dům

Pod pojmem energeticky účinný dům by si měl člověk představit dům jako každý jiný. Každá novostavba dýchá novotou a je přizpůsobena požadavkům a potřebám majitelů. Tyto domy mají tepelnou účinnost, tedy tepelné ztráty podlahou, stěnami, stropem nebo okny, vylepšenou zhruba o 30% a někdy i více, což je pro dnešní dobu velmi pozitivní. Tyto eko domy jsou postaveny z materiálů, které těmto ztrátám zabraňují a navíc je zde možnost využití přírodních zdrojů energie, jako je třeba sluneční záření. Neustále se zhoršující se životní prostředí a klimatické podmínky, téměř vyčerpané zdroje energií jsou dobrým důvodem pro stavbu takového domu. Dům tedy není závislý na obvyklých vnějších zdrojích energie. Je zde využíváno obnovitelných zdrojů, jako je větrná energie, solární teplo.

Jaké jsou tedy zásady energeticky účinného domu?

Energeticky úsporné domy se v evropských zemích staví již dlouho. Mnoho lidí si ale myslí, že stavba takového domu není o nic lepší, než stavba jakéhokoliv jiného objektu. Není to pravda, a tak myšlenka na snížení měsíčních nákladů na energie je prvním faktorem pro výstavbu takového domu. Je třeba k tomu i tak přistupovat hned ze začátku výstavby, protože mnohá technická řešení , která jsou velmi rychle a levně realizována, se mohou po výstavbě prodražit.

Co je energetická účinnost

Je také třeba si ujasnit pojmy, jako je energetická účinnost a úspora energie. Tyto dva pojmy by se neměly zaměňovat. Energetická účinnost je kvalitativní ukazatel, úspora energie je kvantitativní. To znamená, že úspora energie v domácnosti je spotřebou menšího množství zdrojů k zajištění stejných podmínek v ní.

Problematika snížení cen za energie a vytápění je nezodpovězenou otázkou již nějakou dobu. A právě v důsledku se začaly realizovat nízkoenergetické domy, které byly zařazeny do skupiny energetické účinnosti podle úrovně jejich spotřeby energie. Ve většině případů se spotřeba elektrické energie vynaloží na vytápění. Následuje také osvětlení, spotřebiče, ohřev vody a samozřejmě vaření. Když by si měl budoucí majitel spočítat, jaké náklady budou vynaloženy na stavbu zděného domu a nízkoenergetického, možná by mu vyšel výsledek jen o 20 % vyšší ve prospěch klasické stavby.

Ale při sečtení všech ztrát a spotřebě energie za rok, zjistil by, že nízkoenergetický dům je efektivnější a to nejen díky stavebním normám pro takový dům, ale i díky spotřebě energie. Používají se například LED svítidla, je zde využita solární energie a podobně.

Autorka se problematikou dlouhodobě zabývá a při tvorbě článku čerpala ze svých znalostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.