Pochopitelně zní opravdu lákavě mít svou vlastní bublinu, ve které se cítíme dobře a zcela bezpečně. Ale z dlouhodobého hlediska není uzavírání se do komfortní zóny pro člověka příliš přínosné.

Co je komfortní zóna

Pod komfortní zónou si můžeme představit psychický stav, kdy se cítíme příjemně a pohodlně. To znamená bez pocitů strachu a úzkosti, stejně jako bez ochoty něco měnit nebo riskovat. Je to vlastně jakýsi uzavřený kruh, který sice usnadňuje proplouvání životem, ale již v něm není prostor pro osobní růst nebo pro prožití nových zkušeností či pro získání zajímavých dovedností.

Veškeré příležitosti a potenciál se ale nachází právě mimo tento uzavřený kruh. Pokud je člověk svázán bariérou vlastního strachu, marní možné příležitosti a časem může pociťovat nejenom lítost z toho, že mu život doslova protéká mezi prsty, ale nezřídka i celkové zklamání a depresi. A to jsou důvody, proč se vyplatí z bezpečí komfortní zóny vykročit.

Jak vystoupit z komfortní zóny

Naučit se opustit komfortní zónu sice není jednoduché, ale existují různé strategie, které mohou cestu usnadnit.

1. Strach při změně je přirozený

Nejčastějším důvodem, proč lidé zůstávají uzavření ve své bublině, je strach. Snahu o opuštění komfortní zóny sice obvykle provází úzkosti a obavy, ale ty jsou zcela přirozené. Je třeba si uvědomit, že není špatné mít tyto pocity při posouvání hranic a hledání příležitostí.

2. Každý si může stanovit svou hranici

Onen pomyslný uzavřený kruh nemusí mít stále stejnou a pevně vymezenou velikost. Každý z nás ji může libovolně posouvat podle toho, jak se zrovna cítí. Opustit komfortní zónu neznamená, že navždy zmizí. Člověk se do ní může v případě naléhavé potřeby kdykoliv vrátit zpět.

3. I podpora okolí je důležitá

Udělat první krok do neznáma může být skutečně velice těžké. Mnohem snáze to půjde tehdy, pokud má člověk kolem sebe chápající rodinu nebo přátele, kteří ho na jeho cestě podpoří a povzbudí.

4. Proměňte překonávání obavy v pravidelný zvyk

Každý z nás má určité pravidelné návyky, které jsou pro něj již samozřejmostí a rutinou. Proto je vykonává automaticky. A právě schopnost mozku utvářet si návyky lze šikovně využít i při vystupování z komfortní zóny. Stačí jen proaktivní přístup a odhodlání pravidelně opouštět komfortní zónu.

5. Stanovení motivačního cíle

V neposlední řadě je důležité si ujasnit, proč ono nepohodlí člověk vlastně podstupuje. Důvod by měl být dostatečně motivující, aby pomohl udržet si odhodlání. Cílem může být například lépe navazovat přátelství, přestat pociťovat úzkost při veřejném projevu, získat nové pracovní zkušenosti nebo se naučit říkat lidem NE.

Opustit komfortní zónu se vyplatí

Ačkoliv je opravdu těžké vystoupit z komfortní zóny a na druhou stranu velice lákavé zůstat v pohodlném sevření bezpečné bubliny, vynaložené úsilí se nakonec vyplatí. Otevřou se tím pomyslné dveře k novým příležitostem, a nakonec člověk nezřídka zjistí, že se bál úplně zbytečně.

Za hranicí uzavřeného kruhu totiž čeká mnohem zajímavější život plný inspirace a zážitků.

 

Zdroje inspirace:

https://www.realsimple.com/how-to-get-out-of-your-comfort-zone-7559829

https://summer.harvard.edu/blog/leaving-your-comfort-zone/

https://hartsteinpsychological.com/5-reasons-to-leave-your-comfort-zone-suhadee-sue-henriquez-lcsw-act