Moudrost skrytá v očekáváních nám dává sílu tvořit nebo sílu ničit. Co určuje, kterou z nich využijeme a čeho se ve svých životech pokusíme (nebo nepokusíme) dosáhnout? A co nám vlastně brání pouze tvořit? Proč ničíme to dobré, proč se vzdáváme cílů, kterých bychom chtěli dosáhnout?

Síla tvořit

Síla, která určuje, kým se stáváme, kým jsme, čeho jsme schopni, co je možné a co ne, je jedna jediná. Je to síla našeho přesvědčení, síla našeho očekávání, síla víry v to, jak věci dopadnou.

Jen jeden příklad za všechny. Na Haiti je tak velká víra v magii a smrtící sílu určitého aktu, že pokud čaroděj na někoho „ukáže kůstkou“, opravdu způsobí jeho smrt. Skutečným „vrahem“ je ale jistota věřícího, jeho přesvědčení a očekávání, že kouzlo funguje, nikoli čaroděj.

Šťastné a nešťastné události

  • Víme, že o události nejde. Naše životy ovlivňuje význam, který jednotlivým událostem přikládáme.

Ať se nám děje cokoli, náš mozek umí vyhodnotit pouze dvě otázky: „Přinese mi to libost nebo bolest?“ a „Co musím právě teď udělat, abych se vyhnul bolesti a/nebo získal potěšení?“

To, jak mozek odpoví na tyto otázky, záleží na přesvědčeních, očekáváních a zevšeobecněních, která jsme si vytvořili. Pokud si o sobě budete myslet, že jste neschopní jen proto, že se vám párkrát něco nepodařilo, dávejte velký pozor na „sebenaplňující se proroctví“. Už pouze tím, že budete očekávat neúspěch, dojde k tomu, že danou věc skutečně nezvládnete (i když za normálních okolností by to pro vás nebyl žádný problém).

Význam musíme věcem dát my. A tak máme (mnohdy naneštěstí) schopnost naplnit jakoukoli představu povznášejícím nebo naopak destruktivním významem.

Otáčejte myšlenky

Očekávání mají na náš život zásadní vliv a charakterizují je tyto základní skutečnosti:

  1. Většina z nás si svou víru (představu, očekávání, přesvědčení) vědomě nevybírá.
  2. Naše víra se často zakládá na chybné interpretaci minulosti.
  3. Jestliže dospějeme k nějaké víře, bereme ji jako danou, pravou a pravdivou a zapomínáme, že jde pouze o náš vlastní pohled na svět.
  • Abychom svá očekávání naplnili pozitivním smyslem, je nutné změnit přístup.

Vyberte něco, čemu pevně věříte a zkuste se podívat na protichůdné „pravdy“. Myslíte, že (ne)mohou být také správné? Že (ne)mohou fungovat? Že se nikdy nic z toho, čemu věříte, nestane jinak?

  • Jak by vypadal váš život, kdybyste si tato protichůdná očekávání a přesvědčení osvojili? Jaký by byl váš život, kdyby některé věci začaly platit úplně naopak, než tomu bylo dosud?

Očekávání, víra a významy

Nejde o nic jiného než o vaši vlastní jistotu ohledně určitých věcí. Když si například myslíte, že jste inteligentní, je to víc než pouhá prostá myšlenka. Jste si jistí tím, že jste inteligentní. Kde se tato víra vzala? Jistě, pravděpodobně máte nějakou zkušenost nebo vám to někdo řekl.

Jenže proč byste měli čerpat z minulosti? Proč byste měli zrovna tomuto člověku, který vám řekl o vaší inteligenci, věřit tak pevně? Je snad člověk hloupý jen proto, že v životě udělal chyby? Asi ne, že? Opět jde o to, jakým významem tyto „chyby“ naplníte. Poučili jste se z nich? A byly to vůbec chyby? Neukázalo se nakonec, že ona chyba přinesla v dlouhodobém důsledku pozitivní věci?

Tajemstvím úspěchu není genialita

Ačkoli si to lidé všeobecně myslí, za úspěchem zdaleka nemusí stát genialita. Stejně platná je absolutní sebejistota, tedy vlastně právě ona „moudrost skrytá v očekáváních“.

Miliardář Bill Gates zahájil svou kariéru, když jako student Harvardské univerzity slíbil dodat program pro počítač, který do té doby nikdy neviděl. Díky sebejistotě, tehdy ještě naprosto nepodložené, dokázal shromáždit všechny své síly, aby se úspěšně podílel na vytvoření počítačového programu a zahájil tak budování svého bohatství.

  • Jak často v sobě pěstujete a podporujete pocit, že něco dokážete?

Einstein vše vyjádřil jednou jedinou větou: „Znovu a znovu se ukazuje, že náš mozek není schopen činit rozdíl mezi tím, co si živě představujeme a tím, co skutečně prožíváme.“ Jakmile tato slova opravdu hluboce pochopíte, váš život se může zcela změnit.

Mnoho lidí se bojí něco podniknout jen proto, že to dřív nikdy nezkusili. A představují si neúspěch. Úspěšní lidé staví na očekávání úspěchu. Proč ne, když se jedná o něco nového? Kde se potom bere očekávání, že by neměli uspět, když s danou věcí nemají žádné zkušenosti?

Úspěšní lidé mobilizují svou sebejistotu, která posiluje využívání všech jejich schopností a dovedností. Optimisté pokládají neúspěchy za poučné zkušenosti, za výzvy. Pesimisté je chápou osobně. Vidí v nich nějakou svou vlastní charakterovou vadu, něco, co je s nimi všeobecně špatně.

  • Chcete-li se posunout, za každou cenu se vyhněte víře v to, že vaše problémy či neúspěchy jsou „osobního charakteru“.

To jediné vždy platné

Na závěr ještě rada, kterou si opakujte dnes a denně. To jediné, co vám v životě zajistí skutečný pocit bezpečí a sebejistoty, je vědomí, že se každý den určitým způsobem rozvíjíte a zdokonalujete.

  • Nestarejte se o to, jak si udržet životní standard, prostě se ho každý den snažte zlepšit.

 

 

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí problematiky.