Negativní energii zatím lidé neumí změřit žádným přístrojem, ti senzitivní ji však umí vycítit. Může být spojená nejen s konkrétním místem, ale samozřejmě i s jistým člověkem. Obvykle se jejím vlivem dostavují nepříjemné pocity, a to jak fyzické, tak i psychické. Můžete se náhle rozkašlat, cítit celkovou únavu, smutek, tíhu na hrudi nebo strach. Projevy jsou velice individuálního charakteru. Jak odolat temnotě, která vychází z okolí?

Černočerná tma v lidské duši

Pravděpodobně jste se za svůj život setkali alespoň jednou s člověkem, vedle kterého vám bylo velice nepříjemně a měli jste potřebu co nejdříve z jeho vlivu uniknout. Možná jste v tu chvíli natrefili na jakéhosi emočního upíra, toxického člověka nebo zarytého negativistu, který vás zahalil svou temnou duší.

Ta se zpravidla tvaruje roky vlivem nečekaných nebo traumatizujících událostí. Může to být nahromaděný vztek, smutek, žárlivost, závist. Energie takové bytosti jsou značně zablokované a nemohou volně proudit, proto se kumulují a mohou způsobovat duševní i tělesné obtíže nejen samotnému „nositeli“, ale i jeho úzkému okolí. Jediný způsob, jak se vymanit, je přestřihnout kontakty (jestliže se tedy dotyčný nebude chtít změnit a pracovat na svém osobním rozvoji a odblokování traumat).

Jak poznat, že je někdo pod vlivem negativní energie?

Temná a vysilující energie může zasáhnout kohokoliv, kdo je jí přístupný. Jeden si ji nese po celý život a bezostyšně ji šíří do svého okolí, druhý ji absorbuje zcela nevědomky od svého známého, příbuzného nebo dokonce přítele a neúspěšně s ní bojuje, protože nadále zůstává ve spárech „emočního upíra“. Jak lze tedy definovat člověka, který je pod vlivem negativních energií?

  • Je věčně nespokojený, nic mu není dobré. Stěžuje si na svůj život a přenáší své negace na ostatní.
  • Má zdravotní problémy, ať už tělesné nebo duševní. Může pociťovat úzkosti, deprese, únavu a postihují jej častěji virová nebo bakteriální onemocnění. Kvůli dlouhodobé negativní energii si oslabil imunitu i srdce a narušil hormonální rovnováhu v mozku.
  • Trpí nespavostí, neboť se mu honí v hlavně neustále negativní myšlenky.
  • Je přehnaně kritický vůči svému okolí.

Odstavte negativní energii na vedlejší kolej

Nemusíte se stát obětí negativní energie, ať už přichází od kohokoliv. Postavte se jí nebo přeměňte v něco přínosnějšího, pozitivnějšího. Jak postupovat?

  1. Přehodnoťte své dosavadní kontakty. Nachází se snad ve vašem blízkém okruhu člověk, který vykazuje výše zmíněné známky negativní energie? Pak se od něj separujte. Stýkejte se, pokud možno jen s lidmi, kteří jsou upřímní, veselí, optimističtí a mají smysl pro humor.
  2. Udělejte si pořádek nejen v duši, ale i v prostředí, ve kterém žijete. Zbavte se nadobro věcí, které nemají žádný užitek. Ukliďte byt, přeorganizujte jej, vybavte ho dle svých preferencí.
  3. Soustřeďte se na svůj osobní rozvoj i životní styl. Snažte se jíst zdravá jídla, pobývejte co nejčastěji v přírodě, propadněte pohybové aktivitě.

A v neposlední řadě si můžete k posílení pozitivní energie vymyslet osobní mantry, které si budete opakovat do té doby, než se stanou přirozenou součástí vašeho bytí. Mohou to být třeba věty typu: Obklopuji se krásou, štěstím a pozitivní energií. Negativita nemá v mém životě místo. Nebo: Otevírám se všemu dobrému, co přichází. Čerpám z pozitivní energie, kterou mi vesmír posílá. Brzy tak pocítíte lehčí krok, radostné emoce a zbavíte se tíživého balvanu z hrudi…

Při tvorbě článku jsem využila svých vědomostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.

Negative Energy: 4 Signs to Look For (webmd.com)