Každý člověk se na své cestě životem někdy setkal s pocitem, že si není téměř ničím jist. Svými vztahy, profesním zaměřením, sám sebou, svými vlastními reakcemi na svůj život, svými činy a nápady.

Orientace ve světě

Výše uvedený pocit může být pouze krátkodobý a skvěle vám poslouží zorientovat se ve své celkové životní situaci a k eliminaci toho, co se přežilo, co už neslouží nebo se stalo bezobsažným, a co naopak funguje a žádá si vylepšení.

Jenže takový stav se někdy stává i dlouhodobým až setrvalým, a poukazuje na to, že jsme se sami sobě ve svém životě tak nějak ztratili.

Kniha, kterou čteme

Náš život je jako kniha o mnoha kapitolách, které postupně procházíme tak, jak jdou za sebou. V každé kapitole na nás čeká lekce, kterou je potřeba pochopit, ale především prožít, abychom zjistili, jakým způsobem máme to, co je jejím obsahem, zpracovat a přijmout. Život je cyklický a orientace v tomto schématu nám může pomoci zjistit obsahy jednotlivých kapitol, lekcí, kterými jsme si už prošli či zrovna procházíme.

40 až 55 let

Proč byste měli něco vědět právě o tomto životním úseku, když je vám třeba teprve 28 let či ještě mnohem méně? Odpověď je snadná – protože tomuto období ve svém životě stejně neuniknete.

Psychology a terapeuty vymezené období začíná krizí, resp. okolo 40 roku dochází k takzvané krizi středního věku – nebo alespoň s ním bývá spojována. Pokud nejde přímo o krizi v onom naléhavém smyslu slova, dochází přesto ke kritickému přezkoumání a přehodnocení vlastního života.

Cyklus, který se otevírá na prahu 5. dekády života, začíná poměrně zásadním obrácením se k sobě sama a hluboko dovnitř sebe sama, což vnáší do hry pochybnosti o zvoleném životním směru, ať již pracovním, partnerském či rodinném a zahrnuje i okruh vašich známých, přání či koníčků. Přiznejme si, na něco už můžeme být příliš staří, cítit se nepřirozeně, a ačkoli věk stále zůstává pouze číslo, naše podvědomí ho moc dobře vnímá a mnohdy přeci jen ovlivňuje i náš vědomý život.

Začíná zásadní přehodnocování nejen vlastních postojů a návyků, ale také cílů vytýčených v předchozích letech. Čím dál více vystupuje na povrch nutkavá potřeba nalézt místo svého určení, svůj osobní smysl života. Vše, co se jevilo pro život jako bezpodmínečně nutné, začíná často ztrácet svůj lesk i potřebnost. Přichází uvědomování si, že se život doposud definoval spíše potřebami druhých, ať již rodinou nebo potřebou uspět ve společenství. Nyní přichází čas na definici smysluplnosti vlastního, nikým neovlivňovaného bytí. Toto období zvyšuje na maximum citlivost a člověk začíná pomalu, ale jistě cítit a ctít své vlastní potřeby, to, co činí jeho život opravdu živým.

Vrací se čas na lásku

Je pravdou, že muži a ženy prožívají toto období poměrně rozdílně. Krize je nevyhnutelná pro posun do dalších vrstev sebe sama. Energie se silně koncentruje do významných projektů, to, co se zdálo významné do této doby, sláva, kariéra či společenská prestiž, ustupuje do pozadí.

Přestávají platit bývalé metody, kterými si člověk získával a udržoval své místo na výsluní. Tento čas požaduje něco zcela jiného, a tím je i cit pramenící z duše. Cit vůči druhým, vůči dětem, zvířatům i přírodě. Do života často vstupuje láska, která zasahuje až k duši. V žádném případě nemusí jít o nového partnera, do kterého se hluboce zamilujete nebo naopak krátkodobé lásky související s hledáním sebe sama. Může jít o prohloubení lásky k celoživotnímu partnerovi, kterého začnete vnímat jinak. Nejen jako krásnou ženu, matku svých dětí, muže, který rodině zajišťuje blahobyt a podobně.

Zjistíte, zda jste schopni trávit láskyplný čas pouze sami ve dvou, zda máte co sdílet a zda se opravdu milujete. Možná zjistíte, že ta pravá láska zrovna v tomto období teprve přijde, ačkoli to vůbec nečekáte.

Protože ta skutečná láska není ničím podmíněná. Dává vám sílu opustit vše, co jste doposud vytvořili a jít za hlasem své duše. Není třeba se tohoto životního cyklu bát, i když jde o jeden z těch nejnáročnějších.

Ale možná se teprve potom, poprvé v životě, budete cítit sami sebou.

 

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí problematiky.