Kritika je pro mnoho lidí obtížná, a to i přesto, že může být velmi užitečná a posunout nás v životě o značný kus dál. Konstruktivní kritika by měla být brána jako příležitost k posunu a růstu, ale často ji slyšíme neradi. Jak kritiku přijmout pozitivně a využít ji ke svému prospěchu?

Co je to konstruktivní kritika?

Konstruktivní kritika je způsob sdělení zpětné vazby, který má za cíl pomoci druhé osobě zlepšit se, růst a dosáhnout svých cílů. Konstruktivní kritika je zpravidla vyvážená, objektivní a obsahuje konkrétní návrhy na zlepšení. Cílem konstruktivní kritiky není zpochybnit druhou osobu, ale pomoci jí dosáhnout svých cílů a posunout se dál.

Proč neradi slyšíme kritiku?

Kritika může být pro mnoho lidí obtížně přijatelná, protože snižuje jejich sebehodnocení a může způsobit pocit selhání. Lidé bez sebevědomí, nejistí a ti, kteří byli v dětství kritizováni nadměrně, obzvláště špatně snáší kritiku. Nicméně, každý negativně emočně reaguje, když se snaží kritické připomínky pobrat, přijmout, zvážit a provést změnu. Důležité je, kdo a jakým způsobem kritizuje. Nikdy nesmíme druhého ponižovat nebo devalvovat, protože to může vést k pocitu odmítnutí a vlastní nedostatečnosti.

Jak udělat změnu podle dobrých kritických rad?

Jakmile jsme slyšeli konstruktivní kritiku, je třeba se zamyslet nad tím, jak ji využít ke svému prospěchu. Předně je ale potřeba vyhodnotit, zda to s námi kritizující opravdu myslí dobře a zda jeho doporučení opravdu mohou vést pro nás prospěšným směrem.

Může se totiž stát, že nové způsoby chování nám nejsou vlastní, budeme pociťovat, že to najednou nejsme my, nejsme autentičtí a že změna v chování není přirozená. Je důležité si uvědomit, že chceme-li dosáhnout pokroku, je nutné změnu přijmout a učinit kroky ke zlepšení. Když jsme ochotni věci vidět z různých úhlů, můžeme najít způsob, jak využít kritiku k vlastnímu prospěchu. Navíc není nutné změnit vše ze dne na den, jde o to využít vybraných způsobů jednání, které nám v životě pomáhají.

Jak se sžít s novým chováním? A jak se ho vůbec naučit?

Když se rozhodneme pro změnu, je důležité si stanovit cíle a vytvořit plán, jak jich dosáhnout. Je dobré si rozvrhnout čas a pravidelně se věnovat novému chování, aby se stalo přirozeným a běžným v každodenním životě a situacích. Je také důležité mít trpělivost a nečekat rychlé výsledky. Změna vyžaduje čas a úsilí, ale stojí za to, protože nám může pomoci růst a dosáhnout našich cílů.

Žádná kritika není většině lidí příjemná, ale když se jedná o konstruktivní kritiku, kterou přijmeme správným způsobem, může nám pomoci posunout se v životě o značný kus dál. Je důležité si vždy uvědomit, že kritika není zaměřena proti nám jako osobám, ale týká se našeho chování či výkonu v dané situaci. Proto bychom ji měli brát jako příležitost k růstu a zlepšení sebe sama.

Pamatujme si však, že kritiku bychom měli přijímat pouze od lidí, kteří to s námi myslí dobře a kteří nám mohou poskytnout relevantní a užitečné informace. Pokud se nám podaří přijmout konstruktivní kritiku a využít ji ke svému prospěchu, můžeme dosáhnout věcí, o kterých se nám dřív ani nesnilo.

 

Autor při tvorbě článku využil svých vlastních znalostí a zkušeností.