Eckhart Tolle, původním jménem Ulrich Leonard Tolle, je německý filozof a duchovní učitel. Podle něj si musíme uvědomit, že žádné problémy neexistují. Existují jen životní situace, se kterými se musíme smířit jako se součástí existence přítomného okamžiku, dokud se nezmění nebo dokud se nedají řešit. Schválně se zeptejte sebe sama: Jaký problém máte právě v tuto chvíli?

Mysl potřebuje čas

Jak bylo řečeno, podle E. T. jsou problémy výtvorem lidské mysli a ke své existenci potřebují čas. Nemohou proto existovat v přítomném okamžiku. Zkuste si malý test: soustřeďte svou pozornost na přítomný okamžik a řekněte si, jaký problém máte teď?

Odpověď: Nic neříkáte, protože je nemožné mít problémy, když jste plně soustředěni na přítomnost.

Když je třeba něco řešit nebo přijmout

Samozřejmě že existují situace, které je třeba vyřešit nebo přijmout. Ale proč z nich dělat problém? Proč dělat problém z čehokoli? Není snad život dost zajímavý a náročný i bez toho? K čemu vlastně potřebujeme problémy? Proč se to děje? Je to jednoduché. Mysl podvědomě problémy miluje, protože nám poskytují jakousi totožnost.

Máte-li „problém”, znamená to, že přemýšlíte o situaci, kterou nechcete nebo nemůžete vyřešit a se kterou se nevědomě ztotožňujete. Zabýváte se svou životní situací natolik, že přestáváte vnímat život a “Bytí”. Nebo přemýšlíte o stovkách věcí, které budete muset udělat v budoucnosti, místo abyste se soustředili na to, co můžete udělat hned teď.

Když z něčeho děláme problém, působíme si bolest

Chcete se problému zbavit?

Stačí udělat jednoduché rozhodnutí: ať se děje cokoli, nebudu si působit bolest. Nebudu z ničeho dělat problém. Vypadá to jednoduše, jde ale o velmi radikální rozhodnutí. Takové rozhodnutí neučiníme, dokud nemáme doslova plné zuby utrpení. A nebudeme je moci realizovat, dokud si neuvědomíme sílu přítomného okamžiku. Jestliže přestaneme působit bolest sami sobě, přestaneme ji působit druhým. Přestaneme znečišťovat svůj vnitřní prostor, naši krásnou Zemi a kolektivní duši lidstva.

Nebezpečné situace

Jestliže jste zažili nějakou životu nebezpečnou situaci, pak víte, že to nebyl problém. Vaše mysl neměla čas dělat z toho problém. V opravdu kritické situaci se totiž mysl zastaví; vy se plně soustředíte na situaci a začne vás řídit něco mnohem mocnějšího. To vysvětluje, proč v takových situacích jsou obyčejní lidé najednou schopni neuvěřitelně odvážných činů.

Životu nebezpečnou situaci buď přežijete, nebo ne. V žádném případě to ale není problém.

Někteří lidé se rozzlobí, když je jim řečeno, že problémy jsou pouhé iluze. Mají pocit, že je někdo chce připravit o jejich já, do něhož investovali tolik času. Mnoho let se nevědomě ztotožňují se svými problémy a utrpením. Čím by bez toho všeho byli?

Hodně z toho, co lidé dělají a říkají, je motivováno strachem, který je samozřejmě spojen s jejich odloučeností od přítomného okamžiku. Jelikož v přítomném okamžiku nemáme žádné problémy, nemáme ani strach.

Reakce na základě intuice

Vyskytne-li se naléhavá situace, kterou je nutno okamžitě vyřešit, vaše akce bude rázná a účinná, bude-li vycházet z vědomí přítomného okamžiku. Budete reagovat intuitivně, a ne na základě ustálených představ své mysli nebo zajetých programů, či rad druhých, podle kterých často žijeme nevědomě své životy.

V některých situacích, v nichž by vaše mysl reagovala, zůstanete soustředěni na přítomný okamžik a neuděláte nic, což bude mnohem účinnější.

Zdroj: Eckhart Tolle, Moc přítomného okamžiku