Některé filozofické myšlenky a poznatky možná pochází ze vzdálených kultur, ale nemusí nám být úplně cizí. Například tradiční čínské léčitelství se opírá o filozofii, ve které se hodně mluví o síle dvou energií JIN a JANG. Vy je nejspíše znáte pod symbolickým vyobrazením černobílých protikladů, které se spojují v jednotný kruh.

JIN a JANG se vyvažují

Podle čínské medicíny se jedná o dvě opačné životní energie, které se objevují ve všech věcech kolem nás. Ale nepůsobí proti sobě, naopak se vyvažují a doplňují. Rozdělují se stejným dílem a společně tvoří kruh. Tím dotváří rovnováhu a harmonii našich životů.

Podle této filozofie budete v životě zdraví a bude vám dobře, když budete vědět, jak působí JIN a JANG a budete jejich síly držet v rovnováze.

JIN koresponduje s nocí a chladem

Je tmavší element a ztvárňuje tyto elementy: noc, spánek, odpočinek, smutek, pasivitu, nehybnost, ženskost. Je často také symbolizován jako voda a zem nebo jako modrá barva. Tuto energii také najdete ve všem tmavém, mokrém, studeném. Ve všem, co nás unavuje, ale i ve všem, co rychle roste.

JANG koresponduje se dnem a teplem

Je světlejší element a ztvárňuje tyto elementy: den, světlo, bdění, aktivitu, veselost, pohyb, mužskost. Je často také symbolizován jako oheň a vítr nebo jako červená barva. Tuto energii také najdete ve všem, co je světlé, suché a teplé. Ve všem, co roste pomalu.

Protichůdné dvojice se doplňují

Všimli jste si, že se všechno děje ve dvojicích? Noc a den. Smutno a veselo. Voda a oheň. Žena a muž. JIN a JANG. Tato filozofie vychází z toho, že vše je tvořeno z dvojic, konkrétně z protikladů, které se ale vzájemně doplňují. Protože třeba střídání dne a noci nemůže fungovat jedno bez druhého stejně jako zima bez léta. Z toho jasně vyplývá, že i JIN a JANG se různě mění, stejně jako naše nálady, pocity nebo potřeby, ale pracují společně jen ve vzájemné harmonii.

Jak doplnit energie

Když u vás převažuje jedna energie, způsobuje to nerovnováhu a to při dlouhodobosti negativně ovlivní i harmonii a zdraví. Pokud u vás převažuje energie JIN, možná jste více citliví na chlad, jste spíše pasivní, do ničeho se vám nechce nebo nedokážete dokončit rozdělanou práci. Chybí vám druhá energie JANG, a to se značí především nedostatečnou sílou a únavou. Dostatečně se zahřejte, dopřejte si teplé oblečení a teplé pokrmy, zaměřte se na různé činnosti a pohyb. Nevyhýbejte se světlu, ale naopak si ho užívejte.

Když u vás naopak převažuje JANG, vnímáte nejspíše pocity tepla, možná až návaly horka, bolesti hlavy, možná u vás propukla i horečka nebo zánět. V tomto stavu je potřeba vyvážit JIN, a proto byste se měli naopak vyvarovat teplu, jasu a intenzivnímu světlu, teplému oblečení a horkým jídlům. Dopřejte si studenou vodu a pokrmy, dostatek ovoce a zeleniny, načerpejte sílu a dopřejte si dostatek odpočinku.

Čínská filozofie také hodně mluví o tzv. čchi, což je životní energie, která proudí v našem těle po akupunkturních drahách. Někdy ale tato energie neproudí dostatečně nebo dokonce stagnuje a je potřeba ji uvolňovat, k tomu slouží například cvičení čchi-kung, které ji uvolní a vyrovnává JIN a JANG.

Autorka se tématem dlouhodobě zabývá a čerpá ze svých zkušeností.