Společnost má zažitá dogmata týkající se emocionální zralosti. Většinou se tedy lidé domnívají, že emočně zralý člověk je ten, který má za sebou zdárně pubertu a vstupuje do dospělého života. Pouze o věku to však zdaleka není. Ovládat emoce často nejsou schopní ani leckteří dospělí. A to je známka toho, že na sobě mohou stále pracovat. Jak zjistit, zda máte pořád co dohánět?

Vlastnosti emočně zralého člověka: Jsou vám vlastní?

Emocionálně zralý člověk je obecně prezentován tak, že dokáže udržet vnitřní klid i uprostřed té největší bouře. Něco na tom jistě bude. S touto schopností se však pojí také další vlastnosti:

  • Emočně zralý člověk přebírá plnou odpovědnost za své chování. Uvědomuje si, že udělal chybu a koná kroky k nápravě. Dokáže se také omluvit a neobviňuje své okolí.
  • Vyzrálost tkví také v určité pokoře. Emoční stabilitu poznáte u druhého tak, že hledá optimální řešení k vylepšení situace a nestěžuje si.
  • Emocionálně zralý člověk se umí vcítit do ostatních lidí. Dokáže se na věc podívat i očima druhé strany a podporuje dobro.
  • Emoční vyzrálost je též definována přiznáním si vlastní zranitelnosti. Člověk stabilní se neobává mluvit o svých skutečných pocitech, je upřímný a buduje důvěryhodné vztahy.
  • Emočně vyzrálému člověku je kromě jiného vlastní i to, že si dokáže říct o pomoc, když něco nezvládá.
  • Emocionální vyzrálost je také o tom, mít pevně nastavené hranice vůči ostatním. Můžete milovat, ale nenecháte se zraňovat.

Co říká o emocionální vyzrálosti věda?

Jak již bylo uvedeno výše, emocionální vyzrálost není čistě jen o věku. Tato schopnost se vyvíjí u člověka na základě působení vnějších faktorů. Obecně lze říct, že čím širší záběr zkušeností má mladý člověk, tím má větší šanci dosáhnout brzké emoční vyzrálosti. Proto můžete v životě natrefit i na mladé dospělé, kteří jsou na svůj věk vyspělejší než jejich vrstevníci. Určitý vliv na emoční vyzrávání pak má podle vědců i expozice alkoholu a kouření cigaret během dospívání.

Zajímavostí také je, že dle řady studií vyzrává mozek až do 25 let a vliv na emoce má zejména vývoj prefrontálního kortexu – tato část mozku je odpovědná za omezování rizikového chování, proto může někomu připadat chování mladých lidí v této věkové kategorii jako nepředvídatelné. A v neposlední řadě bylo vědci zjištěno, že na úrovni emoční vyzrálosti se zcela logicky podílí i výše emoční inteligence.

Otázky, které vám pomohou zjistit, zda jste emočně vyzrálí

Existuje mnoho psychologických testů k prověření emocionální vyzrálosti. My však pro vás máme pár jednoduchých otázek, díky nimž snadno zjistíte, zda na sobě stále potřebujete pracovat, anebo jste již stabilními lidmi:

  1. Jak jste reagovali na nedávnou stresovou situaci? Pokud jste se rozčilovali, pravděpodobně ještě potřebujete posilovat svou emoční vyzrálost.
  2. Jak jste se vyrovnali s náhlou změnou nebo nenadálou zprávou? Sdělili vám příbuzní nějakou šťastnou novinku a vy jste jim nedokázali vyjádřit svou radost? Potom nejspíš potřebujete na sobě zapracovat.
  3. Máte častokrát všeho plné zuby? Méně vyzrálí lidé si hodně stěžují a méně si uvědomují svá privilegia v životě. Emočně zralý člověk je vděčný za to, co má – ať se děje, co se děje.
  4. Když se něco nepovede podle plánu, rozčilujete se a svalujete vinu na sebe či ostatní? Potom je před vámi ještě velký kus duchovní práce. Emocionálně vyzrálý člověk nevidí jen černobíle.

Jak můžete posilovat svou emoční vyzrálost?

Pokud o sobě víte, že se máte stále co učit z hlediska emoční vyzrálosti, jděte do toho třeba hned! V prvé řadě si přiznejte a identifikujte své emoce v konkrétních situacích. To vám pomůže ledacos pochopit. Poté si zkuste stanovit zdravé hranice v mezilidských vztazích. Nenechte se ostatními ponižovat ani zraňovat. Zachováte si tak sebeúctu. Dále se snažte pochopit protistranu, která způsobila dramatickou situaci – zkoumejte důvody. Spíše hned nereagujte a pozorujte druhého se zvědavostí. A nakonec, najděte si někoho emočně vyzrálého, kdo vás v tomto ohledu posune o velký kus vpřed. Říkat mu můžete jakkoliv. Může to být váš průvodce životem, duchovní rádce, učitel, guru. Hledat nemusíte daleko, leckdy to bývá přímo partner, přítel nebo někdo z rodiny.

 

Zdroj: What Is Emotional Maturity? 16 Key Traits and Tips for Development (healthline.com)