Emoce mají v lidském životě velmi významnou roli. Jsou nedílnou součástí života každého jedince, ovlivňují naši komunikaci s vnějším světem, mají velký podíl na rozhodování, ale i fyzickém zdraví. Za slzy se nemusí člověk vůbec stydět, vypustit páru občas potřebuje i lokomotiva, smích je lékem na všechny neduhy, a tak by se dalo pokračovat. Po psychologické stránce tedy existují emoce pozitivní, pozitivně – negativní a negativní. Jaký je mezi nimi rozdíl a jak všechny tyto emoce působí?

Něha, smutek, slzy

V životě nastanou situace, kdy se člověk neubrání slzám. Je to přirozený jev, který probouzí u jedince nejen city, ale také porozumění. Slzy provázejí především smutek, bolest a žal, ale v mnoha případech jsou také sekundanty štěstí. Jsou pravým emočním zážitkem, za který se určitě nikdo nemusí stydět. Jsou přirozeným projevem emočního vypětí, a navíc jsou prospěšné pro lidské tělo. Jak je to možné? Tak, jak sauna napomáhá díky intenzivnímu pocení vyplavovat z těla škodlivé látky, pláč zase napomáhá odstranit stres. Zároveň se z těla uvolňují endorfiny, což jsou tělu prospěšné hormony. Slzy tedy mohou být nazývány emoční detoxikací, protože za jejich vznikem stojí nejen smutek, ale i radost.

Emoce negativní

Špatná nálada je spojována se stresem, úzkostí, bolestí i se strachem. V takových případech může dojít i ke zhoršení funkce imunitního systému. Pokud člověk delší dobu v sobě dusí tyto pocity, může se stát, že vybouchne v nepravou chvíli. Může tak ublížit svým nejbližším, aniž by si tuto situaci uvědomil. Ale na druhou stranu může toto emocionální vypětí a reakce přispět k ochraně osobní důstojnosti, je zachována vlastní identita dotyčného člověka, která mu pomáhá vytvářet jeho realitu. Reakce na vše kolem, na danou situaci, na špatné zprávy, mohou být individuální. Každopádně je doporučováno se neuzavírat do sebe, ale ventilovat vše ven. Jen tak se člověk zbaví negativní energie a špatné nálady.

Co lze pro to udělat

Jakékoliv emoce, zejména ty negativní, se mohou odstranit třeba skvělou hudbou, pohybem, prací nebo jakoukoliv jinou činností. Mnohdy to nestačí a je potřeba se hluboko ponořit do nabízené práce nebo hudby a nepřemýšlet o tom, jaké by to bylo kdyby… Navíc, lidé jsou různí. Mají různé myšlenky, jiné povahy, jiné starosti a problémy a na vše reagují každý jinak. Je nutné se nepoddávat a vnímat emoce jako určitý druh uvolnění, i když to tak možná nevypadá. Není hned nutná terapie u psychologa, ale je třeba se mít na pozoru, protože při delší době negativních myšlenek, kdy dochází ke stresovému vypětí, může jít už o vážné psychické problémy.

Můžeme říci, že emoce jsou normálním a přirozeným jevem. Zlost a hněv doprovázeny křikem, radost i smutek drží ruku v ruce se slzami, štěstí a dobrá nálada přiláká úsměv na tvář a něha, doteky a vášeň jsou úzce spjaty s láskou.

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních vědomostí a zkušeností.