Jedno staré hinduistické rčení říká, že člověk hledá štěstí, ale nachází bolest. Potěšení, jako stín štěstí, vytváří svou iluzi, ale ve skutečnosti taková není. Navíc je štěstí náhoda, která se nedá ani koupit, ani prodat a je velmi těžké pojem štěstí definovat. Každý člověk si štěstí představuje jinak, ať už jsou to materiální hodnoty nebo ty citové a osobní plné vzpomínek, lásky a přátelství.

Touha

Jestliže by člověk měl déle přemýšlet nad tím, co pro něj vlastně štěstí znamená, jaký má pro něj význam, mnozí by asi odpověděli, že k dokonalému štěstí jim stojí překážka v podobě nenaplněné touhy. Ale co vlastně je ta nenaplněná touha? Po čem člověk touží? Co mu v životě chybí, aby byl šťastný a spokojený?

Touha je přirovnána k žízni, která vede až k prameni. Někdy je ona žízeň uhašena a touha tak naplněna, jindy ale vede k ne zrovna dobrému konci. Navíc má touha mnoho podob, ale stojí ve stínu štěstí. Touha mít děti, touha po objetí, touha po polibku, touha po materiálních hodnotách, touha po lásce, touha po přátelství, touha po ochraně druhých, touha po pochopení. Ty špatné konce nenaplněné touhy mohou ovšem vést k rozpadu jakéhokoliv vztahu, manželství, ale i přátelství.

Štěstí si za peníze nekoupíš

Ano, toto nepsané pravidlo by si měl každý člověk zapamatovat, neboť jej nelze zakoupit ani na kila, ani jej nikdo nenajde pod polštářem nebo zakopané u sousedů na zahradě. Štěstí někdy přijde samo, stejně jako láska, která jej doprovází. Navíc, zeptat se uznávaných vědců, jaký druh chemie vzniká mezi dvěma lidmi, nikdy nenajdou ten správný vzorec.

Štěstí je tedy naše vnitřní zkušenost, jsou to naše pocity a emoce. Peníze jsou pro nás něco vnějšího, materiálního. Proto lze říci, že štěstí a peníze spolu souvisí jen v několika málo procentech, ale je to individuální a záleží na každém člověku, jak vnímá pojem štěstí. Honosná sídla, vzdušné zámky, přepychová auta a jiné okázalosti mnoha lidem ukázaly, že tohle všechno není v životě potřeba, pokud nebudou milováni, nebudou mít komu předávat své zkušenosti, nebudou se moci podělit o úspěchy, nebudou se radovat z maličkostí, nepocítí lásku, neuvidí vyrůstat své děti, nebudou moci podat ruku potřebným, nebudou moci obejmout.

Takže je člověk šťastný a přitom bohatý? Ano, má děti, má komu předat zkušenosti, má komu rozdat lásku a úsměv, má harmonický domov, má s kým zestárnout a má se s kým podělit o radost. Štěstí nemusí pršet, stačí, když bude alespoň malinko krápat.

 

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí problematiky a veřejně dostupných informačních zdrojů.