Olejů určených k vaření existuje široká škála a využívá je hojně každá domácnost. Problém se však skrývá v jejich následné likvidaci, nepatří totiž do toalety ani do dřezu. Jak se tedy použitého kuchyňského oleje zbavit adekvátně k životnímu prostředí?

Jak škodí nesprávná likvidace oleje?

Rozhodnete-li se vylít použitý olej v domácnosti do odpadu, hrozí tím ucpání potrubí. Mastnota se totiž usadí na stěnách trubek, a postupně na sebe bude nabalovat další nepořádek v podobě zbytků jídel nebo vlasů. Z toho důvodu hrozí brzké ucpání odpadu. Mastnota, která se ve vašich trubkách neusadí, putuje dál a neplechu napáchá v kanalizaci, kde bude vznikajícími bariérami zamezovat odtoku odpadní vody.

Obdobný problém nastává i ve výsledku v čističkách, které se pod náporem zbylého oleje rychleji zanášejí. Problémy se však nepromítají pouze na poli čištění, ale i v rozmezí ekologie. Rozpuštěné tuky, které se v čistírnách podařilo odebrat, putují do spaloven, čímž dochází k vypouštění škodlivin do ovzduší.

Jaká je šetrná likvidační cesta pro kuchyňský olej?

Pokud bydlíte ve větším městě, je pravděpodobné, že se vám v sousedství nachází popelnice určená právě pro vyhazování použitých olejů ve formě plastových lahví. V tomto případě použitý olej schraňujte v PET lahvích, a jakmile bude lahev plná, vyhoďte ji do příslušné popelnice. Jestliže se ve vašem okolí žádná specializovaná popelnice nenachází, tak plastovou lahev s použitým olejem vhoďte do směsného odpadu.

Další možností je, pokud vám v kuchyni zbylo pouze pár kapek použitého oleje, abyste tento přebytek utřeli do papírové utěrky, kterou vyhodíte do směsného odpadu. Pro sběr oleje nevyužívejte skleněné lahve, ty by se totiž při transportu rozbily a olej by byl rozlitý všude po odvozovém autě i po cestě.

Co se děje s adekvátně zlikvidovaným olejem?

Roztříděný olej v PET lahvích se sveze k pásovým linkám, kde následuje proces drcení lahví, během kterého z nich vyteče všechen nahromaděný olej. Následně se rozdrcené lahve vyčistí a předají k samostatné recyklaci. Další fází je (podle internetové stránky trideniodpadu.cz) předávání oleje zpracovatelům, kterými jsou nejčastěji společnosti podnikající v petrochemickém průmyslu, kde recyklovaný olej najde své uplatnění například jako přísada do bionafty.

Adekvátní třídění odpadu není vůbec náročné a nehrozí díky němu ucpání potrubí ani znečišťování ovzduší.

Autorka se problematikou dlouhodobě zabývá a při tvorbě článku čerpala ze svých znalostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.