Když se mluví o ekologických taškách, určitě vás napadnou tašky papírové nebo plátěné, protože jde o materiály dobře recyklovatelné a beze zbytků rozložitelné v přírodě. Mezi ekologicky přátelské patří ovšem i jiné materiály, které projdou recyklací a se kterými si bez naší pomoci příroda neporadí.

Pro srovnání můžeme uvést konkrétní příklady. Papír se na skládce rozloží za 2 až 6 týdnů. U PET lahví už je to 450 let a rozklad plastových sáčků či tašek zabere neuvěřitelných 10 až 1.000 let. Ani tak se plast nerozloží nikdy, pouze se rozpadne na mikro a nano částice.

Recyklace je dar z nebe

Z tohoto důvodu je recyklace doslova „darem z nebe“, protože místo odpadu díky ní dokážeme vyrábět nové produkty, a tak přispívat k záchraně životního prostředí na celém světě.

Vzhledem k tomu, jak jsme my, lidé, přírodu, která pro nás vždy byla tak důležitá a dokázala uspokojit naše základní potřeby, zničili, je naší povinností minimalizovat již napáchané škody.

Bohužel, ačkoli o možnosti recyklace a ochraně ekosystému víme asi všichni, většina lidí a výrobců se i nadále chová k přírodě bezohledně. Jestliže vidíme, jaké důsledky mají naše aktivity na životní prostředí, je jasné, že z dlouhodobého hlediska je takové chování neudržitelné. A přestože milujeme své děti, co děláme pro to, abychom je uchránili života mezi odpadky a zachovali pro ně cenné přírodní zdroje?

Recyklovatelné tašky, foto: Organikk.cz
Recyklovatelné tašky, foto: Organikk.cz

O čem je recyklace

Je nezbytné stále si to připomínat. Recyklace je o sběru a zpracování materiálů, které by jinak skončily na skládce, a tam se rozkládaly až stovky let.

Výhod, které recyklace přináší, je mnoho:

  • snižuje množství odpadu na skládkách a ve spalovnách
  • šetří přírodní zdroje, jako je dřevo, voda a minerály
  • zabraňuje znečištění životního prostředí
  • šetří energie a cenné zdroje
  • a v neposlední řadě podporuje ekonomiku a vznik nových pracovních míst
Recyklovatelné tašky, foto: Organikk.cz
Recyklovatelné tašky, foto: Organikk.cz

Recyklované plátno a polyester

Vzhledem k tomu, že mluvíme o taškách z recyklovaných materiálů, musíme zmínit hlavně recyklovanou bavlnu a polyester, z nichž se tyto tašky vyrábějí nejčastěji.

Recyklovaná bavlna je tkanina vyrobená ze surovin, které zbývají jako nepoužitelné v textilních továrnách a ze všech kusů textilu, který by jinak skončil na skládkách. Nitě z těchto látek jsou dekonstruovány z textilních kusů a jsou točeny do příze, ze které se potom tká nové, recyklované plátno.

Recyklovaný polyester se vyrábí z odpadu, jako jsou například PET lahve. Tkanina, která vzniká použitím materiálu, který je v podstatě biologicky nerozložitelný, zbavujeme přírodu zátěže a sami se můžeme těšit z nových výrobků.

Recyklovatelné tašky, foto: Organikk.cz
Recyklovatelné tašky, foto: Organikk.cz

Tašky nejen ekologické, ale i vzdělávací

Úžasným způsobem, jak upozornit na problematiku životního prostředí a jeho devastaci člověkem, jsou tašky z výše zmíněných recyklovaných materiálů s potiskem již vyhynulých zvířat. Nejde o dinosaury a zvířata, která vyhynula přirozeným způsobem během evoluce, jde o druhy, které jsme vyhubili my sami.

Alka velká, pták dodo, ropucha zlatá, tasmánský tygr, zebra kvaga a další druhy jsou díky ekologickým taškám prezentovány s edukativním popisem jejich života a podrobnostmi o způsobu jejich vyhynutí, ke kterému vedla nezodpovědnost lidské společnosti.

Měli bychom si sáhnout do svědomí a udělat alespoň malý krůček, kterým může být právě používání jedinečných ekologických výrobků, jejichž prodej navíc finančně podporuje neziskovou organizaci bojující za záchranu životního prostředí a udržitelnost života na Zemi.