Vánoční svátky jsou za námi a jedním z důsledků tohoto krásného a radostného období jsou odpadky, které jsme po sobě zanechali ve větším množství, než je obvyklé. Často se stává, že po otevření dárků zůstaneme zahlceni balicím materiálem a obaly, které rychle zaplní naše kontejnery. Ale co s tím? Jak můžeme zlikvidovat například obaly od dárků a udržet životní prostředí čisté? V následujícím článku se podíváme na to, jak upravit naše postupy a co dělat s odpadem po Vánocích.

Recyklovatelné balení dárků

Při nákupu dárků myslete na to, jakým způsobem jsou zabalené. Upřednostněte dárky v recyklovatelném balení, jako jsou papírové krabičky, kartonové obaly nebo papírové tašky. Vyhněte se nadměrnému balení a zbytečným plastovým obalům, které těžko nebo vůbec nelze recyklovat. Vyberte si alternativy, které zachovají krásu dárku, ale nezatíží životní prostředí.

Třídění odpadu

Po Vánocích je důležité, abychom správně třídili odpad. Papírové tašky a krabičky můžeme snadno recyklovat ve sběrných kontejnerech určených pro papír. Plastové obaly se zase třídí do kontejnerů na separovaný sběr plastů. Zbylý biologický odpad můžeme využít na domácí kompostování. Důležité je si uvědomit, že každé správné zařazení odpadu do sběrných kontejnerů pomáhá omezit jeho skutečný vliv na životní prostředí.

Opětovné využití obalů

Pokud se vám podaří zabalit dárky do obalů, které jsou specifické nebo těžko recyklovatelné, zvažte možnosti opětovného využití. Mnoho obalů může být zachováno a použito pro jiné účely, jako je třeba ukládání věcí, balení malých předmětů nebo tvoření s dětmi. Nejenže se ušetří prostředky na nové obaly, ale také se zabrání větší produkci odpadu.

Minimalismus při výběru dárků

Další způsob, jak omezit množství odpadu po Vánocích, je přemýšlet o našem výběru dárků. Místo hromady nepoužitelných a rychle přehlédnutých předmětů zvažte dary, které mají dlouhodobou hodnotu nebo potěší jiným způsobem, jako jsou například zážitky, knihy nebo předplatné. Minimalizujte množství materiálních dárků a věnujte pozornost jejich kvalitě a přínosu.

Vytvořte si vlastní dekorace

Jak už jsme zmiňovali, namísto kupování nových a jednorázových dekorací zvažte možnost vytvořit si vlastní. Použijte recyklované materiály, jako jsou staré noviny, skleněné lahve nebo přírodní materiály – suché větvičky, šišky, listy a kamínky nebo sušené plody. Kreativní tvorba dekorací nejenže vám pomůže ušetřit peníze, ale také minimalizuje množství odpadu a vy si pořádně užijete vánoční atmosféru. Je skvělé, pokud můžete tvořit s dětmi a prohlubovat tak vzájemný vztah, ale i vztah k tradicím, hodnotám či historii.

Vánoce jsou časem radosti, vzájemné blízkosti a dárků, ale také časem, kdy vytváříme velké množství odpadu. Tvrdá skutečnost je, že naše planeta je přetížena odpadem a je na nás, abychom se starali o ni a minimalizovali tento negativní dopad.

Snažte se proto změnit své postupy a chopte se příležitosti najít nové způsoby, jak ušetřit životní prostředí. Malé změny mohou mít velký vliv, takže pojďme být zodpovědní spotřebitelé a udržet naši planetu krásnou pro další generace.

 

Autor při tvorbě článku využil svých vlastních znalostí a zkušeností.