Ačkoliv se jedná o cizopasnou rostlinu, která parazituje na jehličnatých i listnatých stromech, bývá jmelí mnohými považováno za velmi estetickou dekoraci, která je navíc neodmyslitelným symbolem Vánoc. Proč tomu tak je a jak hluboko do minulosti tato tradice sahá?

Uctíváno už před naším letopočtem

Zmínky o jmelí jako magické a léčivé rostlině se objevují už v dobách antiky, stejně na ni nahlíželi i Keltové nebo Germáni. Jelikož jmelí roste vysoko ve větvích stromů, byla mu přisuzována božská síla, a bylo vnímáno jako dar z nebes.

Jmelí bývalo od dávných dob využíváno také pro lékařské účely. Látky v něm obsažené dokážou snížit krevní tlak, mají vliv na srdeční činnost nebo dokážou tlumit bolesti hlavy, což věděli už staří Řekové a Římané. Nicméně konzumace jeho bobulí vyvolává nevolnost a v krajním případě může způsobit i smrt, proto se musíme vyvarovat jeho požití. Pokud chceme využívat léčivých účinků, tak výhradně ve formě léků nebo výživových doplňků s obsahem jmelí na doporučení lékaře.

Rostlina s ochrannými účinky

Jmelí bylo také považováno za rostlinu s ochraňujícími účinky a z toho důvodu bylo například ve starověkém Římě věšeno nad vchody domů. Lidé ho také často nosívali na krku, což je mělo ochránit před zlými silami.

Vánoční tradice zavěšování jmelí do našich domovů je založena hned na několika legendách. První výklad sahá až k příběhu o Kristově narození. Jmelí prý kdysi bývalo stromem a z jeho dřeva byla vyřezána kolébka pro právě narozeného Ježíška. Podle další legendy byl ze jmelí vyroben kříž, na němž byl Ježíš ukřižován. Hanbou pak strom seschl do malých keříčků, které způsobem, jakým žijí z živin ostatních stromů, symbolizují životy věřících žijících z Kristova těla. Jmelí sice přestalo být stromem, ale na druhou stranu začalo lidem přinášet štěstí a lásku, což je důvod, proč se dodnes na Vánoce obklopujeme jeho větvičkami.

Přináší štěstí do domu

Zvyk líbání pod jmelím pochází nejspíše z Anglie. Při polibku by se správně měla utrhnout jedna bílá bobulka, což zaručí, že svobodná žena nezůstane celý rok sama. Polibek zamilovaného páru naopak způsobí, že se budou mít rádi i celý následující rok. Také se říká, že čím více má jmelí bobulek, tím více štěstí bude mít člověk, který pod ním projde. Jmelí zavěšené nad štědrovečerním stolem má zaručit bohatou úrodu. Významu jmelí jako rostliny, která nám má přinést štěstí, lásku, hojnost nebo dokonce plodnost jistě nahrává i fakt, že jmelí je v podstatě nesmrtelné a umírá se stromem, na kterém roste, takže může růst i stovky let.

 

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí problematiky a veřejně dostupných informačních zdrojů.