Třídění odpadu má jistě podstatný smysl. Mnohým to sice stále nedochází, ale je to tak. Není to jen o tom, že se do určitých kontejnerů ukládá roztříděný odpad, tedy papír, sklo, plasty. Díky tomu se totiž většina takto roztříděného odpadu může recyklovat a znovu použít ve výrobě. Tato činnost a následná recyklace odpadu je důležitá pro změnu budoucnosti planety. Syntetické materiály a vynálezy nebo nové možnosti a inovace, ale také zvýšená úroveň spotřeby přispěly k dramatickému nárůstu nerozložitelného odpadu. Tohle všechno negativně ovlivňuje životní prostředí.

Odpad a kam s ním?

Realita je taková, že každý člověk ročně vyprodukuje až 400 kg odpadu. Planeta má zhruba 8 miliard lidí, a tak si každý asi dovedete představit, co by se stalo, kdyby se od recyklace jednoduše upustilo. Celosvětově se vyrábí tisíce a tisíce výrobků, které je třeba zabalit, vyrábí se oděvy, nábytek i jednorázové hygienické potřeby, předměty a obaly pro stravování a podobně. Po použití samozřejmě skončí na skládkách, které nejsou nekonečné.

Mnohé předměty se nerozkládají a znečišťují tak ovzduší a vodu desítky let. Mikroorganismy, které se vyskytují na skládkách z biologicky rozložitelných odpadů, vytvářejí nebezpečný metan. Dochází tedy ke kontaminaci půdy, ovzduší i vody. Navíc velké plochy velmi cenné půdy zabírají právě skládky. Dokonce ani oceány nejsou ušetřeny záplavou odpadků a i tam se nacházejí předměty, které tam prakticky nemají co dělat a za ta léta vytvořily obří skládku, která má velikost Mongolska. Že to zní neuvěřitelně? Možná ano, ale realita je skutečně taková.

Odpad v oceánech má pak také za následek úhyn živočichů žijících ve vodě. Jsou to především malé kousky plastů, které na slunci mohou rozdělit a ty se stávají nechtěnou potravou ryb, ptáků nebo želv. Způsobují si tak potíže s trávením a umírají. I toto je důsledek lidské nerozvážnosti, lhostejnosti a lajdáctví.

Obnovitelné zdroje

Jak souvisí obnovitelné zdroje s recyklací? Jednoduše. Tříděním odpadu lze dosáhnout snížení kácení lesů, jejichž rozsah se rok od roku snižuje. Zdroje totiž nejsou nekonečné a v tomto případě se lidé mohou dočkat okamžiku, kdy jednoduše dojdou. Ovšem kácení lesů není jen otázkou spotřeby. Jsou tu samozřejmě i případy, kdy je nutné vybudovat dopravní infrastrukturu, osídlení a podobně. Ale i v tomto případě je nutné zachovat chladnou hlavu a umožnit budoucím generacím žít na čisté planetě a hlavně tak, aby se za své předky nemusely stydět.

Dřevo jako obnovitelný materiál je všestranné, ale je třeba upozornit na to, že jeho obnova trvá desítky let. Navíc odlesňování ovlivňuje klima planety a jen díky recyklaci papíru lze tento jev zmírnit.

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra

I toto přísloví platí pro dané téma. Začít třídit odpad může člověk ještě dnes. Je třeba si uvědomit, že cesta k dokonalosti bude dlouhá a strastiplná. Ale nikdy není pozdě na to, rozhodnout se a začít. Je to jistě daleko přijatelnější než nedělat vůbec nic. Mnohé zdánlivě nenápadné předměty dovedou v případě ekologie docela potrápit. Například obyčejná žvýkačka se rozkládá zhruba pět let, baterie dokonce až 300 let, a navíc obsahují nebezpečné látky, které kontaminují okolí.

Třídění odpadu je zkrátka to málo, co nám zbývá, abychom se pokusili zvrátit budoucnost planety.

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí problematiky.