Netušíte, co je to alter ego? Pokud se občas díváte na dobrodružné sci-fi filmy, dozajista jste už na něj natrefili. Jedná se o jakousi fiktivní postavu, s kterou se dotyčný ztotožňuje. Je to jakési druhé JÁ, kterému věříte. Pro příklad si uveďme právě třeba onoho smyšleného supermana. V soukromí byl Clarkem Kentem, novinářem s nesmělou povahou a na veřejnosti vystupoval jako superhrdina a zachraňoval životy. Vraťme se však zpátky na zem. Tato postava ukazuje, jak to může fungovat i v běžném životě jakéhokoliv smrtelníka. Nutné ovšem je, uchopit to za ten správný konec.

Jak může alter ego v běžném životě pomoci?

Pakliže jste více než obvykle stydliví a projevy před velkým publikem vás zcela ochromují, bude vás ono alter ego velmi zajímat. Právě vám totiž může dost pomoci. Odborníci však tvrdí, že ho musíte používat s velkou opatrností a jen pro nezbytně nutnou dobu. A nyní si řekněme, o co vlastně jde. Máte problémy mluvit před širší společností? Tak si prostě představte, že jste někdo jiný, kdo bravurně rétoriku ovládá. Vžijte se do něj opravdu zodpovědně a zapomeňte na svůj přirozený stud. Při přednášce či veřejném projevu buďte zkrátka někdo jiný. Nevěřili byste, kolik slavných osobností tuto techniku používá! Mezi nimi je dokonce i velmi výmluvná americká moderátorka Oprah Winfrey.

Pozor na extrémní projevy alter ega

V případě, že použijete ono alter ego výše uvedeným způsobem (např. při veřejných projevech), stane se vám prospěšným. Když ho ale budete využívat v každodenním bytí, můžete dospět do fáze chronicky rozdvojené osobnosti. A tento stav již ničemu nepřispívá, právě naopak. Ztratíte vlastně posléze schopnost rozeznávat to, co je realita a co je fikce. Proto je nutné s alter egem pracovat dost oparně, abyste nezabředli do duševní choroby.

Všechno je to „v hlavě“

Mnozí lidé se pomocí alter ega dokonce nezbavují jen stresu z veřejného vystoupení, ale třeba i nejrůznějších fóbií. A zaznamenány byly dokonce případy těžkých diabetiků, kteří si pomocí svého druhého JÁ regulovali hladinu krevního cukru. Když na tuto problematiku nahlédneme podrobněji, je jasné, že vše je řízeno pouze naším mozkem, našimi myšlenkami. Síla sugesce má totiž velkou moc. Ostatně na tom jsou postavené i účinky placeba. Pokud uvěříte, stane se „to“ skutečností. Své bytí tedy máme zcela ve svých rukách.

Alter ego nevyžaduje žádné herecké zkušenosti

Práce s alter egem je vlastně jakési divadelní představení, je to maska, kterou nasazujete před okolím. Ovšem nepotřebujete k tomu žádný herecký kurz ani jiné podobné předpoklady. Přetvařovat se totiž umí ze své podstaty každý z nás. Není tedy složité být na chvíli někým jiným. A v jakých dalších životních situacích kromě veřejných vystoupení můžete alter ego použít?

  • Zvýšení sebevědomí v osobní úrovni: připadáte si neatraktivní, zoufalí, neschopní, nemilovaní? Přivolejte na pomoc své atraktivní a úspěšné alter ego, které napomůže k tomu, abyste si opět věřili. Síla není v tom, jak vypadáte, ale v tom, jací jste uvnitř a jak navenek vyzařujete. Příkladem jsou dámy, které nemají dokonalá těla, přesto se však modelingem živí anebo lidé, kteří přišli následkem úrazu o končetiny, napříč tomu ale dělají to, co je bavilo v minulosti a nenechají na sobě nic znát.
  • Objevení skrytého talentu a jeho rozvíjení: jakmile upustíte od neustálého pohybování o sobě a začněte si více věřit díky alter egu, můžete v sobě objevit i vlohy na malování, zpěv, tanec, řečnění, hudbu a podobně. Jakési emoční uvolnění odkryje vše, co ve vás dosud dřímalo.
  • Dosažení vysněných cílů: pomocí alter ega můžete stoupat doslova až ke hvězdám. Nic totiž není nemožné. Plňte si směle své cíle a ničeho se neobávejte. Nezapomeňte ovšem na to, že druhé JÁ je záhodno použít jen dočasně.

Autorka se tématem dlouhodobě zabývá a čerpá ze svých zkušeností.