Jistě jste si za svůj život vybudovali pevné návyky, kterých se snažíte držet. Nemusí mezi ně patřit jen osobní hygiena, ale například i pravidelná pohybová aktivita v podobě jízdy na kole nebo třeba běhu. Touto činností upevníte své fyzické zdraví, avšak pozornost je potřeba soustředit i na psychiku. Fungovat naplno můžeme totiž jedině při rovnováze těla a duše. A obzvlášť v moderní době plné chaosu a rychlého životního tempa je zapotřebí cílit na emocionální hygienu. Jak se tedy zocelit?

Snažte se identifikovat své vnitřní pocity

Abyste mohli efektivně provést emocionální hygienu, musíte si udělat jakousi osobní introspekci nebo také očistu. V zápalu mnoha povinností můžete snadno zapomenout na to, vnímat sami sebe, své potřeby, přesto ale své vlastní duši věnujte trochu času, vyplatí se vám to! Duševní očistu lze provést různými způsoby. Ideálním řešením je několikaminutový pobyt v poklidné přírodě, kde se posadíte a necháte emoce proudit. Současně byste měli vnímat i své tělo, jestli je například napnuté nebo uvolněné. V případě napětí zkuste přijít na příčiny. Je to snad strach, nejistota, nepojmenované břímě?

Prožijte i to bolestivé

Život nepřináší pouze hezké okamžiky, ale i zatěžkávací zkoušky, s kterými si každý člověk musí „poprat“ sám. S tím se může pojit i nával vzteku, zlosti nebo smutku, což rozhodně není vhodné potlačovat. Pokud budete neustále odsouvat nebo ignorovat své vnitřní pocity, začnou se bohužel hromadit a za nedlouho mohou škodit nejen duševnímu zdraví, ale i tomu tělesnému. Emocionální hygiena je tedy i o prožití těžkých nebo bolestivých momentů naplno. Vyplačte se, zařvěte si z plných plic, vypovídejte se blízkému člověku, ale rozhodně to nenechávejte být…

Vytěsněte ze své mysli katastrofické scénáře

Narodili jste se jako věční optimisté, které nic a nikdo nezlomí? Potom vám můžeme jedině pogratulovat. V tomto stupni emocionální hygieny to nebudete mít nijak složité. Oprostit se od katastrofických scénářů může být problematické zejména pro ty lidi, kteří většinu svého bytí myslí negativisticky a ve všem vidí problém. Patříte také mezi ně? Zkuste změnit pohled na svět.

Nic není tak hrozné, jak se na první pohled zdá. Mějte na paměti, že vaše hlava je mocný nástroj, který řídí každý váš životní krok, vaši pohodu a to, jakým směrem se budete ubírat dál. Usmějte se, zhluboka nadechněte a tentokrát to nechte být – konkrétně své obavy. Přehnaný strach je frustrující a destruktivní.

Co dalšího udělat pro úspěšnou emocionální hygienu?

A na závěr vám představíme ještě několik tipů, díky kterým se snadno dostanete „do pohody“ a stanete se nevyčerpatelnou studnicí energie a optimismu:

  1. Najděte si zdroj nové energie: Může to být jakýkoliv oblíbený koníček, čaj nebo káva s přáteli, výletování s rodinou, procházky se psem, pobyt v přírodě, sport, sledování filmů, meditace, jóga a podobně.
  2. Dejte vale negativnímu myšlení: Už jen pouhá negativní myšlenka vyšle signál, že se děje něco špatně a vyvolá ve vašem organismu nepříjemné reakce. Můžete se tím pádem cítit více unavení, depresivní, bez nálady na cokoliv nebo kohokoliv. Změňte to a začnou se dít úžasné věci!

Přirozenou součástí emocionální hygieny není jen introspekce vlastní osoby, ale i pohybování se v okruhu lidí, kteří vám emocionálně neškodí. Vyvarujte se tedy emočních upírů. Snažte se je rozpoznat a eliminujte je. Jedině tak se udržíte na pozitivní vlně a každé nové ráno pro vás bude novou možností a nadějí, nikoliv utrpením…

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí problematiky a veřejně dostupných informačních zdrojů.

How to Practice Emotional Hygiene | THIS WAY UP