Ať už tužková nebo knoflíková, jakmile vám baterie doslouží, je podstatné se jí zbavit podle zavedených pravidel. Jaká však ta zmiňovaná pravidla jsou? Do komunálního odpadu totiž baterie rozhodně nepatří.

Jak správně třídit baterie

Ekologicky adekvátní cestou je odevzdání baterií na určených sběrných místech. Nejčastěji se jedná o malé nádoby například na úřadech, v elektrech nebo drogeriích, případně o sběrné červené kontejnery. Pokud vás zajímá, kde se nachází nejbližší sběrné místo, navštivte stránky www.kamsnim.cz, kde jsou všechna uvedena. Odtud se vyhozené baterie odvezou na třídicí linky, kde se rozdělí podle druhu skupiny a obsahu chemických látek. Do běžného komunálního odpadu baterie nepatří právě proto, že obsahují škodlivé látky. Ty by se následným spalováním na skládce dostaly do vzduchu a znečistily tak ovzduší.

K čemu se recyklované baterie využijí

Nové baterie z těch recyklovaných současná technika není schopná vyrobit, jaké je tedy jejich uplatnění? Značná část získaného materiálu putuje do stavebnictví, dále slouží například k výrobě sklokeramických desek nebo popelnic. Stejně tak se využití najde při výrobě hudebních nástrojů či šperků. Vhodnou recyklací tak přispějete nejenom k úspoře nerostných surovin, jako je olovo, stříbro či nikl, ale také k výrobě zbrusu nových produktů napříč různými odvětvími.

Jsou vhodnější jednorázové, nebo nabíjecí baterie?

Co se týče ekologické otázky, vhodnější jsou bez pochyb nabíjecí baterie. Jejich životnost je značně delší, a tak zvládnou nahradit několik jednorázových baterií. Nejsou však způsobilé pro všechna zařízení, jako jsou televizní ovladače nebo nástěnné hodiny. Ty totiž ke svému provozu potřebují velmi malé množství energie, čímž dochází k rychlému vybíjení baterií. Stejně tak nejsou nabíjecí baterie příliš vyhovující do dětských hraček, v případě, kdy dojde k jejich zkratování, dosahují vysokých teplot.

Zajímavosti o bateriích

  • Vůbec první baterii zhotovil v roce 1801 Alessandro Volt, proto se baterie v minulosti prodávaly pod označením Voltův sloup.
  • Jakmile baterie není předána k recyklaci, ale například volně pohozena na černé skládce, rozkládá se až 500 let.
  • Jedna jediná baterie obsahuje tolik škodlivých látek, že je schopná znečistit několik tisíců litrů pitné vody.
  • Ročně se v České republice prodá přes milion baterií, avšak jenom malé procento je následně odevzdáno k recyklaci.

Při tvorbě článku jsem využila svých vědomostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.