Voda je nejdůležitějším prvkem pro život. Bez ní by člověk jen těžko přežil déle než tři dny. Má velkou sílu, má mnoho blahodárných účinků, má mnoho podob a chutná královsky. Bohužel kvalita vody je celosvětovým ekologickým problémem.

Všechny zdroje vody na naší planetě jsou vystaveny antropogenním vlivům různé intenzity. Voda není kvalitní a co víc, její přírodní zdroje ubývají raketovou rychlostí. Některá koryta vysychají a jejich naplnění je v nedohlednu, přírodní toky jsou znečištěné a moře vyplavuje odpad, kterého se člověk chtěl jen zbavit. Je třeba si uvědomit, že situace je opravdu vážná, protože lidstvo může být v budoucnu postaveno před situaci, kdy se bude voda rozdávat pouze na příděl.

Hydrosféra

Již se školy asi každý ví, že voda patří do skupiny nedílných součástí biosféry. Hydrosféra představuje systém veškerého vodstva na planetě. Hydrosféra je nazývána také „kolébkou“ života. Byla to totiž voda jako impuls dalšího vývoje organického života a živý organismus obsahuje zhruba 70 % vody. Voda, která je jednou z nejběžnějších chemických sloučenin na Zemi, existuje jistě i na jiné planetě sluneční soustavy, ale v mnohem menší míře. Na Zemi je voda nedílnou součástí života, a to nejen toho lidského.

Lidé se odjakživa snažili najít útočiště a vhodné místo pro život na břehu řeky nebo alespoň poblíž jakéhokoliv vodního zdroje. Vodu potřebovali nejen pro své živobytí, ale pro dobytek, zavlažování zeminy a podobně. Ale ani nyní není voda bez významu. Ba naopak. Potřeba vody je čím dál tím větší.

Ekologická hodnota

Voda je bezesporu pevně daným prvkem v seznamu základních lidských potřeb a neztratila svůj význam. Mnoho lidí si začalo vody vážit víc, než tomu bylo dříve. Její ekologický význam je rovněž velmi důležitý, protože se díky odpařování z povrchu zemského či z lidského těla podílí na regulaci teploty, odvádí z těla škodlivé látky, a to klasickým pocením, ohřívá se pomaleji než suchý povrch země, ale zároveň udržuje teplo mnohem déle.

Díky tomu je v blízkosti moře velmi příznivé a ideální klima, v létě je v takové oblasti příjemný chládek a zima je tu poměrně teplá. Voda je ale také univerzálním rozpouštědlem pro mnoho látek, ve vodním prostředí navíc probíhají fyzikální a chemické reakce spojené s metabolismem živého organismu.

Vodní zdroje a jejich znečištění

Voda představuje nejdůležitější složku celého ekosystému. Má nezapomenutelnou zvláštní příchuť. Není ani slaná, ani sladká, není hořká, ani kyselá. Je to zkrátka voda, bezbarvá životodárná tekutina. Některé země trpí nedostatkem vody a dlouho čekají třeba jen na déšť, který jim přinese tolik vytouženou vláhu. Vodní zdroje, které patří do přírodního bohatství, jsou zásobárnou vody celosvětového významu.

Znečištění vody pro podporu života nabírá na síle a jde o ekologický problém gigantických rozměrů. Nejsou to jen potoky za vesnicí, řeky v horských oblastech, které jsou znečištěné splaškovou vodou nebo nedbalým vypuštěním odpadních vod z chemické továrny. Je to dnes už také moře, které je plné odpadu. Zejména toho plastového a toxického.

Velké lodě někde uprostřed oceánu jednoduše vyhodí vše nepotřebné přímo do moře a lidé doufají, že se „to“ nějak na moři ztratí, zmizí a nebude nikoho obtěžovat. Za nějakou dobu se tyto náhodné balíky najednou někde objeví nebo skončí v žaludku některých mořských živočichů. Plasty se navíc vlivem slunečního žáru rozpadají na malé granule, které ryby a jiní živočichové požírají. Hubí tak nejen sebe, ale celou řadu ekosystémů.

Jako zajímavost lze uvést, že největším odpadním místem na moři bylo nalezeno místo v Tichém oceánu, které bylo srovnatelně velké zhruba jako Mongolsko. Hmotnost odpadu činila přibližně 100 miliónů tun, a nad tím by se už měl člověk opravdu zamyslet. Stejně tak je nutné zapřemýšlet nad únikem nafty z velkých tankerů, které brázdí moře a oceány. Havárie nejednou způsobily ekologickou katastrofu, jejímž výsledkem byl úhyn několik stovek živočichů a mořská voda přestala být průzračná.

Autorka se problematikou dlouhodobě zabývá a při tvorbě článku čerpala ze svých znalostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.