Domov či místo, kde trávíme velkou část dne, by mělo dýchat harmonií, příjemnou energií a mělo by být vytvořeno tak, aby nám v něm bylo příjemně a zároveň nás nabíjelo. Jednou z krásných dekorací, která se postará o harmonický prostor, je mandala. Můžete si koupit hotovou nebo si ji sami vytvořit v uvolněném stavu. Podívejte se s námi, odkud mandala pochází a jaká je její současná podoba.

Kousek historie

Samotné slovo mandala pochází pravděpodobně z jednoho z nejstarších starosvětských jazyků, ze staroindického sanskrtu. Původní význam slova znamená v překladu „léčivý kruh“ nebo „kruhový obrázek“. Nejstarší dochované mandaly pochází z paleolitu. Jedná se o skalní rytiny, představující nejspíše Slunce a jejich stáří je odhadováno na 25 000 až 30 000 let.

Mandaly najdeme napříč nejrůznějšími kulturami, kde byly používány v rámci náboženských obřadů a meditací. I když známe mandaly spíše z východu, jsou hojně zastoupeny také v odkazech Keltů, amerických Indiánů, nebo Inků a také v Austrálii. Najdeme je v historii křesťanské Evropy, zakomponované v půdorysech chrámů a kostelů v rámci posvátné geometrie.

„Láska je duší světa, je harmonií vesmíru.“

Channing Pollock

Carl Gustav Jung průkopníkem mandal

Kouzlo mandal objevil také Carl Gustav Jung, psychoterapeut působící ve 20. století, který pracoval s duševně nemocnými. Během své práce se seznámil s tibetskými mandalami a nechal své pacienty kreslit tyto kulaté obrazce. Jejich psychický stav se zlepšil. Ve výtvarném projevu dokázali vyjádřit to, pro co jim chyběla slova.

„Nejsem tím, co se mi přihodilo, ale tím, čím jsem se rozhodl stát.“

Carl Gustav Jung

Vyšší úroveň vědomí

Mandala dokáže zharmonizovat naše vnímání a přepnout nás na vyšší úroveň vědomí a pomoci nám začít mimosmyslově vnímat. Mandala může představovat dokonalou vyváženost, které se toužíme během života dotknout. Může nám být průvodcem při duchovním růstu, přítelem při řešení důležitých otázek a odpovědí na to, co nevidíme. Mandala, do níž je vložena léčivá energie, pomáhá uzdravit naše nitro a vede nás do nás samotných.

Cokoli v mandale nalezneme, je pouze odrazem nás samotných. V témže obraze může jeden člověk vidět harmonii a jiný se zaměří naopak na barvy, v kterých vidí rozpor. Mandala poukazuje na harmonii, rozpor či další vnitřní nastavení, která si v sobě neseme.

Jak pracovat s mandalou

Vytvoření vlastní mandaly je spojeno s hlubokým prožitkem. I hotová mandala, kterou zakoupíte nebo dostanete darem, se může stát dominantním zářičem celé místnosti.

Při tvorbě vlastní mandaly věnujte pozornost samotnému procesu. Výsledná podoba je pouze jeho odrazem. Během tvorby vypněte myšlenky, uvolněte se a nechte plynout emoce, které chcete do mandaly vložit. Můžete vytvořit krásný harmonizující obraz nebo se zbavit emocí, které váš tíží a mandalu nezachovat. Zvědomte si několik základních bodů.

Nalezení klidu – symbol kruhu přirozeně harmonizuje, pomáhá vtáhnout do svého středu a uvolnit napětí.

Získání energie – ponoření se do sebe, do času stráveného pouze ve vlastní přítomnosti, léčí a zklidňuje napětí a pomáhá naplnit se energií.

Nový úhel pohledu – během ponoření se do sebe nechte myšlenky a pocity plynout a nevšímejte si jich. Rozvolněte se. Uvidíte věci v novém úhlu pohledu. Také si uvědomíte souvislosti, které vám dosud unikaly.

Dokončená mandala vám napoví, co je ve vašem životě v nerovnováze, která část je potlačená a kde naopak plyne harmonie. Vycházet můžete z použitých barev, symbolů, členitosti či propracovanosti mandaly. To vše vám odhalí psychickou podobu vaší osobnosti.