Naše doba je velmi uspěchaná, a tak není divu, že se potřebujeme zastavit a, jak se říká, napojit se opět sami na sebe. Proč to nezkusit skrze zvuk? Ojedinělá metoda terapie, sound healing, získává stále větší pozornost mezi lidmi. Stává se oblíbenou možností, jak se zklidnit, uvolnit a zároveň tím i vyléčit některé naše zdravotní potíže.  Co si pod léčení zvukem představit a na jakém principu funguje?

Když zvuk léčí

Možná, že jste už o léčení zvukem něco zaslechli. Často se také používá anglický název sound healing. Jde v podstatě o určitý přístup, který působí na člověka prostřednictvím terapeutických nástrojů, síly záměru a dalších postupů. Propojuje v sobě moudrost našich předků a výzkumů současné doby. Mezi nástroje, které se používají, patří gongy, tibetské mísy, křišťálové mísy, bubny, deštné sloupy, hlas, terapeutické ladičky, zvonky Koshi a další.

Od starověku k dnešní terapii

Počátky používání zvuků a hudebních nástrojů nás zavedou až do starověku, kdy hudba byla součástí různých rituálů. Védští a hinduističtí mniši se prostřednictvím zpěvu a jednoduchých slabikových zvuků dostávali do stavu vědomí, které vedlo ke spojení s božskou podstatou vesmíru. Určitě jste také slyšeli o šamanech, kteří se pomocí zvuku spojují s jinými světy a přenáší se do změněných stavů vědomí.

Zvuky, které neslyšíme

V poslední době se začaly vést nejrůznější výzkumy, které přinášejí jiný pohled na náš svět. Dozvídáme se o důležitosti energie, která je podstatou všeho. Je všude kolem nás a vibrace jsou její neodmyslitelnou součástí. Vše vibruje, i naše buňky. Zvuk je také energie a vibrace. Některé zvuky neslyšíme, ale i tak je vnímáme a ovlivňují nás. Naše různé stavy vědomí mají různé vibrace. Vše se promítá do energetického pole kolem nás. Vše je se vším propojeno.

Přenesení do relaxačních stavů

Jeden z nejdůležitějších účinků léčení zvukem je ten, že navozuje zklidnění a uvolnění. Dokáže nás přenést do relaxačních stavů, při kterých se zmírní napětí, bloky a dochází k regeneraci. A to vše probíhá ve všech úrovních našeho bytí: fyzické, mentální, duševní i spirituální.

Tělo jako orchestr

Můžete si sami sebe představit jako orchestr. Když jsou nástroje dobře naladěny a hudebníci mají správné noty, poslech je příjemný. Vše správně vibruje. Ale pokud je některý nástroj rozladěný nebo jeden hudebník onemocní, hudba bude znít odlišně. Naše tělo funguje podobně. Pokud některé buňky nebo orgány vlivem nejrůznějších okolností změní své vibrace, ovlivňuje to i blízké buňky. Změny se projeví i ve vibracích, které vysíláte do okolního světa.

Možná to vše zní trošku tajuplně, ale působení zvuků je nám velmi blízké. Stačí, když se vydáme do přírody a zaposloucháme se do šumění stromů, potůčku nebo zpěvu ptáků. Stačí jen pár minut a cítíme se naprosto báječně. Pokud máme špatnou náladu, pomůže poslech oblíbené písničky, která nám dokáže dodat energii a zahnat chmury. Přirozeně také vydáváme nejrůznější zvuky, které nám pomáhají uvolnit napětí v těle, například když se bouchneme nebo spálíme.

Individuální terapie sound healingu

Cítíte-li, že se potřebujete uvolnit a zklidnit, nebo byste chtěli účinky léčení zvukem jen zažít, vyzkoušejte individuální terapii nebo skupinovou zvukovou lázeň. Z vlastní zkušenosti a ze zkušeností klientů mohu říci, že zvukové vibrace působí opravdu blahodárně. Reakce jsou různé, někomu se uleví psychicky, jinému fyzicky. Někdo je nabitý energií, krásně odpočatý nebo vnitřně klidný. Jak to zapůsobí na vás?

Těším se na shledání.