V dnešní době se stále častěji člověk setkává s pojmy, jako je nízkoenergetický dům, pasivní dům, energetická účinnost, energeticky účinný dům, nulový dům a podobně. Pro někoho to mohou být pojmy nejasné. A lidé často ani neví, jaký je mezi nimi rozdíl. Záleží to samozřejmě na mnoha faktorech, ale vždy musí být jasně daný cíl, a tím je příjemné bydlení a zvyšování životní úrovně.

Realizace nízkoenergetických domů

Stavba takových domů není natolik odlišná od těch ostatních a ani exteriér stavby se nikterak výrazně neodlišuje od typických domů. Nízkoenergetické, pasivní i nulové domy mají vše, co by měl dům mít, a nevyžadují dokonce žádný zvláštní životní styl. Jejich design je různorodý, můžete mít klidně domeček jako z pohádky.

Jako další faktor pro stavbu nízkoenergetického domu je to, že se musí přihlédnout k prostředí a klimatu, ve kterém bude dům realizován. Severské země budou mít pro stavbu takového domu jistě jiné nároky než střední Evropa. V každém případě je velice nutná vhodná a především dostatečná tepelná izolace domu, kde se používá nejen minerální vata, ale i moderní foukaná izolační pěna.

Od roku 2020 se domy stavějí pouze se splněním požadavků na nízkoenergetickou nebo dokonce až nulovou náročnost. Ale i tady se najdou výjimky. Pokud má dům do 220 m2, tento požadavek se něj nevztahuje.

Jaký je tedy rozdíl mezi nízkoenergetickým a pasivním domem?

Každý dům má stanovený limit roční spotřeby energie. Základní rozdělení domů se pak řídí dle energetické náročnosti. Měří se zde spotřeba energie, která je charakteristická pro roční spotřebu na metr čtvereční.

Tabulka základního rozdělení domů dle energetické náročnosti:

  • Standardní domy – spotřeba tepla 120-150 kWh/m2 ročně
  • Nízkoenergetické domy – spotřeba tepla do 50 kWh/m2 ročně
  • Pasivní domy – spotřeba tepla do15 kWh/m2 ročně
  • Nulové domy – spotřeba tepla do 5 kWh/m2 ročně

Pasivní dům

Pasivní domy lze považovat za budovy s nejpohodlnějším vnitřním mikroklimatem pro majitele. A to jak v letním, tak i v zimním období, při absenci tradičních systémů vytápění a aktivní klimatizace. Zpravidla se jedná o velmi dobře tepelně izolované domy s minimální přítomností studených mostů. Pasivní domy využívají energii ze solárních panelů, kdy je zajištěn tepelný příkon, které jsou vzduchotěsné a kvalitu vzduchu uvnitř zajišťuje větrací systém s rekuperací tepla. Základní koncepcí pasivních budov je minimalizovat potřebu tepla na vytápění a klimatizaci do takové míry, že není potřeba tradičních systémů vytápění a klimatizace.

Proč nízkoenergetické domy?

Stavba nízkoenergetických nebo pasivních domů má velký význam zejména s ohledem na životní prostředí. Emise skleníkových plynů z fosilních paliv, které dnes lidstvo potřebuje k pokrytí současných energetických potřeb, jsou hlavními faktory, které zvyšují emise skleníkových plynů.

Klimatické změny mají dopad na každodenní život a situaci v životě a ve stavebnictví. Očekává se, že některé části Evropy mohou být teplejší a sušší, jiné naopak vlhčí a studenější. Souvisejí s tím rovněž horší klimatické podmínky, jako jsou silné srážky, povodně, sucha a bouře. Návrh budov také bude muset zajistit vyšší odolnost proti atmosférickým srážkám.

Při tvorbě článku autorka využila svých vědomostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.