V současné době se člověk setkává poměrně často s novými pojmy ve stavebnictví, které by ho mohly tak trochu zmást. Pojem nízkoenergetický nebo pasivní dům je skloňován ve všech pádech a lidé si mnohdy ani nedovedou představit, co tato slovní spojení znamenají. Je tedy nejvyšší čas si vysvětlit, co je to pasivní dům.

Pasivní domy

Stavba nazývaná pasivní dům je objekt, který se na první pohled nijak neodlišuje od těch ostatních. Má okna, dveře, střechu i velmi promyšlený a moderní design. Stavební technologie, které byly pro jeho realizaci použity, se vyznačují extrémně nízkou spotřebou energie a částečnou nebo úplnou absencí topného systému.

Lidé se ale rozhodně nemusejí obávat, že by v tomto domě byla zima. Topný systém tady fungovat určitě bude, jen trochu jinak, než na co jsme doposud zvyklí. V tomto případě se jedná o mimořádně efektivní a stále oblíbenější stavební řešení. A při dnešních cenách za elektřinu nebo plyn je tato možnost výstavby velké plus pro všechny.

Jak je to tedy s možností vytápění

Dnes má svět možnost stavět domy, které v případě promyšleného systému větrání a vytápění nepotřebují například elektřinu. Hlavní potřeba tepla je pokryta alternativními zdroji, které jsou čím dál častěji využívány právě pro tyto případy. Je to například sluneční záření, kdy lze použít solární panely. Jinými slovy, pasivní domy jsou vysoce technologické a energeticky nezávislé objekty, ve kterých jsou náklady na vytápění zanedbatelné. Systém vytápění umožňuje co nejefektivnější využití tepla vznikajícího přírodní cestou, a to bez použití umělých energeticky náročných zdrojů.

Energetická účinnost pasivního domu

Aby byl dům efektivní a energeticky účinný, musí být také postaven z kvalitních materiálů. Velmi důležitá je také dostatečná izolace, používá se minerální, čedičová vata, ale i foukaná izolace nejen pro podlahu, ale i pro zateplení střechy. Dalšími základními prvky pasivního domu jsou pokud možno vůbec žádné tepelné mosty, vhodná úsporná okna (s energeticky úspornými technologiemi a certifikací) a samozřejmě těsnost celé konstrukce, systém mechanického větrání s vysoce účinnou rekuperací tepla.

Snížit spotřebu energie lze také její optimalizací. Mezi základní opatření patří především výměna starých žárovek za úspornější, použít lze například LED žárovky, a to samé platí i u domácích elektrospotřebičů. Ty dnes mají dokonce možnost nastavení do úsporných režimů, které výrazně sníží spotřebu.

Jaký je smysl realizace pasivních domů

Každá stavba takového domu znamená zlepšení klimatu pro celý svět. Provoz elektráren a jiných zdrojů energie znamená klimatické změny, v poslední době dokonce ve velkém rozsahu. Častější záplavy a sesuvy půdy, zemětřesení a velmi časté problémy s ozónem, záplavy a mnoho jiných přírodních katastrof jsou známkou toho, že se lidstvo ubírá nesprávným směrem.

I když se v současné době nachází stále více jedinců, kteří chtějí těmto změnám alespoň z části zabránit, je to stále málo. Klimatické změny mohou ovlivnit i mnoho dalších věcí, které souvisejí se stavbou domů, například náklady na jeho pojištění.

Problematikou se dlouhodobě zabývám a při tvorbě článku jsem čerpala ze svých znalostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.