Spolu s fotovoltaikou jsou tepelná čerpadla stále používanějšími výrazy ve světě bydlení. S rostoucími cenami energií a nestabilní ekonomickou situací se investice do tepelného čerpadla vyplatí více než kdy jindy. V Nizozemí dokonce plánují vládní nařízení pro povinnou instalaci tepelných čerpadel. Pojďme si tedy povědět, v čem tkví tajemství jejich úspěchu.

Co to je tepelné čerpadlo a co všechno umí?

Tepelné čerpadlo je zařízení pro vytápění i klimatizování domů a bytů. Je ekologické a jeho provoz je levný díky tomu, že funguje na velmi jednoduchém principu. Odebírá teplo ze země nebo ze vzduchu podle toho, který typ čerpadla máte, a dané teplo následně distribuuje do vaší domácnosti. Takto funguje v zimním období, kdy je venkovní teplota nízká a chcete si dům ohřát. Naopak v létě, kdy byste si z domu udělali nejraději ledové království, umí tepelné čerpadlo klimatizovat vaši domácnost.

Jak tohle kouzlo funguje?

Nejčastějším a nejlevnějším typem tepelného čerpadla je vzduch/voda. V praxi to funguje tak, že pokud je zima, odebírá studený vzduch z venkovního okolí, který následně ohřívá. Ohřev probíhá za pomocí kompresoru. Ten venkovní vzduch stlačí, a tím se vzduch ohřeje klidně až na 35 °C z venkovních -20 °C. Ovšem rozdíl teplot, které čerpadlo zvládne, se liší dle konkrétního modelu. Ohřátý vzduch poté předává svou tepelnou energii vodě ve výměníku tepla. Ohřátá voda samozřejmě teče do radiátorů nebo podlahového topení, ale lze ji využít i pro ohřev vody ke koupání nebo vody do bazénu.

V létě supluje klimatizaci a ohřívá bazén

V létě se princip funkce v zásadě nijak neliší, jen funguje obráceně, tedy horký vzduch vyfukuje ven a chladný dovnitř. Když zrovna není takové horko, může fungovat v pasivním režimu, kdy využívá přirozené cirkulace vzduchu a pouze odvádí teplý vzduch ven z domu. Tento režim je méně energeticky náročný, a navíc odvedený teplý vzduch může být využit třeba k ohřevu vody v bazénu na zahradě.

Když je léto v plném proudu a přijdou tropické teploty, je na místě zapnout aktivní režim, který poskytne efektivnější chlazení s rychlým nástupem účinku. Ovšem to je vykoupeno vyšší energetickou náročností.

Jak je to s provozem a náklady tepelného čerpadla v porovnání s jinými zdroji tepla?

Stejně jako elektromobily, tak i tepelná čerpadla jsou poháněna elektromotorem. Tyto motory mají vysokou účinnost a díky tomu je jejich provoz levný. Svými provozními náklady se k tepelnému čerpadlu blíží maximálně hnědé uhlí. Když pomineme fakt, že je topení hnědým uhlím asi o 4 000 Kč ročně dražší, stále musíme mít doma pro uhlí prostor, neustále udržovat v chodu kotel, provádět údržbu a uklízet. Další možnou alternativou je elektrický přímotop. Jeho provozní náklady jsou však až cca o 6 000 Kč ročně vyšší a nemá možnost klimatizace v teplých letních dnech.

Má tepelné čerpadlo i nějaké nevýhody?

Za největší nevýhodu tohoto moderního energetického zdroje se dá považovat vyšší pořizovací cena. Ta se pohybuje kolem částky 150 000 Kč, což je největší výdaj ve srovnání se všemi ostatními zdroji vytápění. Kupříkladu elektrický kotel se dá pořídit za 15 až 30 tisíc korun. Kotle na tuhá a plynná paliva seženete okolo 60 000 Kč, avšak dům musí disponovat infrastrukturou v podobě komínu nebo plynové přípojky, což celkové pořizovací náklady zvyšuje až na 100 000 Kč.

Vyšší pořizovací cena tepelného čerpadla se však vrátí během pár let v podobě úspor na vytápění a eliminace potřeby zvlášť kupovat klimatizaci nebo ohřev vody bazénu.

Autor se problematikou dlouhodobě zabývá a při tvorbě článku čerpal ze svých znalostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.