Internetem se šíří mnohé teorie, které nakládají glyfosátu na bedra porci obvinění. Kolik lidí ale doopravdy ví, co je tato látka zač, jak s ní správně pracovat, o původním záměru a vlivu na lidské zdraví? Pravda je někde uprostřed, ale nutkání přidat se na jednu nebo druhou stranu se nedá ovládnout.

Pomoc a zkáza v jednom

Za velkou louží se množí žaloby související s glyfosátem téměř geometrickou řadou. Přibývají po desítkách a částky, které poškození požadují, jsou astronomické. A světe div se, oni odchází od soudů s vítězstvím v kapse. Sami odborníci se totiž nemohou shodnout na tom, kam glyfosát zařadit. Na jedné straně je účinnou složkou dobře známého RoundUpu, na druhé toxinem, který zvyšuje riziko vzniku rakoviny po desítkách procent. Obsáhlá studie z přelomu tisíciletí dokázala, že N-fosfonomethyl-glycin je neselektivní herbicid s inhibicí enzymu, který je součástí biosyntézy aromatických aminokyselin u rostlin. A v krátké době po aplikaci dochází kvůli narušení proteosyntézy k jejímu zániku. Jednoduchý proces, žádoucí a mnohými zemědělci a zahrádkáři vítaný.

Obrana za každou cenu

Nejčastěji je v souvislosti s glyfosátem spojován vliv na zvířata a především na člověka. První jmenovaná skupina získává aromatické aminokyseliny z potravy, herbicid pro ně tedy není toxický. U lidí se ale může projevit kopřivka, podráždění očí nebo respirační potíže. Tento balíček „drobností“ ale nelze považovat za vážné komplikace, které by měly dát glyfosátu stopku. Na to, aby bylo vážně poškozeno lidské zdraví, by bylo třeba vypít minimálně 85 mililitrů. Americká agentura pro ochranu zdraví definuje glyfosát jako téměř netoxický a nedráždivý. To je ale pravda jen z poloviny. Zřejmě se totiž nepočítá s tím, že by člověk požil velké množství herbicidu. I takové případy se ale čas od času objeví a následky jsou fatální. Od poleptání sliznic jícnu a žaludku po poškození ledvin a jater, bradykardii, hyperkalémii a ztrátu vědomí.

Utrum ze dne na den

Už mnohokrát se jednalo o přísném a plošném zákazu používání glyfosátu. Má to ale jeden velký háček. Neumožňuje to legislativa. Není totiž reálné, aby se s okamžitou platností zrušil jeden účinný přípravek, když není na trhu bezpečnější alternativa. Zemědělství je složitý mechanismus, nesmírně citlivý na změny a zásahy zvenčí. Bez herbicidů není možné pokrýt poptávku světa na jednotlivé plodiny. Je třeba počítat s udržením konkurenceschopnosti, s rizikem prudkého zdražování, s možností používání ve velkých provozech i u jednotlivců.

Mnoho zemí směřuje k zákazu glyfosátu, ale ke konečnému verdiktu prozatím nedošlo. Není totiž  pochyb o tom, že jde o revoluční prostředek, který usnadňuje rozvoj zemědělství a produkci. První vlaštovkou, která šla proti proudu, je Lucembursko. Už otupělo vůči věčnému prodlužování lhůt a mezičasům, kdy se jednotlivým zemím ukládá nastavit systém tak, aby bylo možné nebezpečné herbicidy vyřadit. Velkovévodství přestalo ošlapovat a glyfosátu nastavilo červenou.

Výdělek versus zdraví

Nenechte se zmást, nejde zdaleka jen o zemědělství. Ten největší tlak se vyvíjí kvůli negativním dopadům používání glyfosátu na lidské zdraví. Odborné studie pravidelně dokazují, že stojí za zvýšeným rizikem rakoviny. Čísla rostou a už dávno se nepovalují kolem spodní hranice, kdy by se dalo nad palčivým problémem mávnout rukou. 41 % představuje alarmující hodnotu.

Non-Hodgkinův lymfon (NHL) je závažné a těžko léčitelné onemocnění s vysokou mírou úmrtnosti. Vliv glyfosátu na lidské zdraví byl několikrát potvrzen, a tak zůstává otázkou, proč se prodloužení jeho licence neustále podporuje a EPA před riziky zavírá oči. Ochrana zdraví tak padá na bedra jednotlivce. Dobře zvažujte, co jíte a z jakých zdrojů suroviny pořizujete.

 

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí a zkušeností.