Stručně řečeno – cílem udržitelného zemědělství je co nejdelší produkce plodin bez zbytečného zatěžování půdy a celkově životního prostředí.

Ekologické neboli udržitelné zemědělství však farmářům, koncovým zákazníkům i ekosystému nabízí spoustu dalších benefitů. Jak vlastně celý proces funguje a na jakých základech staví?

Co si představit pod pojmem ‚udržitelné zemědělství‘

Zatímco běžné zemědělství pro dosažení maximálních výsledků za co nejkratší dobu využívá spoustu chemikálií v podobě postřiků a hnojiv, udržitelné zemědělství dalo přednost organickým hnojivům. Zmiňované chemikálie jsou v ekologickém zemědělství zcela zakázány, pro hubení škůdců a hnojení rostlin se používají takové prostředky, které neobsahují žádné syntetické pesticidy. Stejně tak se v tomto odvětví nesetkáte s umělými hormony pro zrychlení růstu rostlin.

Všechny postupy podléhají přísným kontrolám a pokud je vše splněné tak, jak stanovují pravidla, putují plodiny do obchodů pod označením ‚produkt ekologického zemědělství‘.

Výhody spojené s udržitelným zemědělstvím

Konzument ocení především to, že plodiny vypěstované v souladu s udržitelným zemědělstvím obsahují daleko více nenasycených mastných kyselin, které jsou důležité pro správnou funkci lidského těla. Zároveň ekologické zemědělství podporuje biodiverzitu a spotřebovává daleko méně energie než běžné zemědělství.

Pozitivní vliv na přírodu tkví například v tom, že dochází k výraznému snížení vyplavování dusičnanů, těžkých kovů, pesticidů a vypouštění oxidu uhličitého. Nákupem udržitelného ovoce a zeleniny přispějete k ochraně přírody, zvířat i svého zdraví.

Kde pořídit ovoce a zeleninu z udržitelného zemědělství

Ovoce a zeleninu vypěstované v souladu se stanovenými podmínkami nejčastěji naleznete na farmářských trzích. Stejně tak jsou dostupné i v supermarketech, kde si ale musíte ohlídat výše zmiňované označení ‚produkt ekologického zemědělství‘. Ekologické zemědělství klade důraz na kvalitu, nikoliv kvantitu, proto jsou produkty o něco dražší. Zvýšená kvalita jde ruku v ruce s vyššími náklady na vypěstování.

S udržitelným zemědělstvím se ale můžeme setkat i v rámci zvířat, nejenom rostlin. Těm se farmáři snaží zprostředkovat co nejlepší podmínky pro život a kvalitní stravu. Neexistuje tu například klecový chov pro slepice nebo přeplněné ohrady se skotem.

Autorka se problematikou dlouhodobě zabývá a při tvorbě článku čerpala ze svých znalostí, zkušeností a veřejně dostupných zdrojů.