Včely produkují med. To je pravděpodobně první odpověď na otázku o významu včel, která napadne nejen děti, ale zřejmě i velkou část dospělých. Je to jediný důvod, proč bychom měli včely chránit? Ani zdaleka! Bez včel bychom mohli jen těžko fungovat, což je pro někoho možná překvapivá informace, ale jde o nezpochybnitelný fakt.

Přestože je mnozí můžou vnímat jen jako otravný hmyz, jedná se o nesmírně užitečný živočišný druh, který bychom měli opatrovat jako nejcennější poklad. Včelí produkty tvoří jen nepatrné procento přínosu včel pro lidstvo. Bez medu si většina lidí nedokáže představit snídani, význam propolisu, včelího jedu, vosku nebo mateří kašičky pro kosmetický a zdravotní průmysl je také nedocenitelný, ale největší přínos včel nejen pro nás, ale i pro celý ekosystém, tkví jednoznačně v jejich schopnosti opylovat rostliny.

Bez včel nedojde k opylení

Pro pochopení opylovacího procesu a jeho významu pro růst rostlin si krátce oprašme znalosti základní školy. Rostliny vytvářejí semena a plody následkem opylování, tzn. přenosem samčí pohlavní buňky – pylu na pestík, čili samičí pohlavní orgán. Drtivá většina rostlin na našem území je hmyzosnubná, což znamená, že k rozmnožování potřebuje hmyz. A jistě není nutné zmiňovat, jaký hmyz se u nás řadí k nejaktivnějším opylovačům.

Důležitý článek v udržitelném rozvoji

Zcela laicky řečeno – kdyby nebylo včel, nemohli bychom využívat plodů některých druhů rostlin, mezi které patří např. hrušeň, jabloň, švestka, třešeň, rybíz, okurka, květák, řepka nebo slunečnice. Ale nejde jen o potraviny, které z těchto rostlin získáváme. Nemožnost opylovat hmyzosnubné rostliny by způsobilo vymizení živočišných druhů, které jsou na tyto rostliny navázány. Včely jsou tedy důležitým článkem v potravním řetězci u lidí i zvířat, a tedy nezbytné pro udržení biodiverzity v přírodě.

Kromě toho včely fungují jako jakýsi indikátor kvality životního prostředí vzhledem k jejich vysoké citlivosti na některé škodlivé látky. S tím souvisí také nežádoucí úbytek včel a dalšího hmyzu, který v posledních letech zaznamenáváme. Kromě klimatických změn má na úhyn včelstev velký vliv právě intenzivní zemědělství využívající obrovské množství pesticidů a další chemie.

Nechme květiny růst

Případné vymření včel by nutně vedlo k postupné likvidaci celého ekosystému, a proto je nutné včely chránit. Dokonce i snaha jednotlivců má smysl – pokud vlastníte zahradu, není nutné sekat trávu každý druhý den. Nechte ji růst co nejdéle to bude možné, dáte tak šanci vyrůst rostlinám, které bude možné opylovat. Pokud máte děti, které se nerady prodírají pralesem, nebo jste fanoušky upravených anglických trávníků, věnujte alespoň malou plochu své zahrádky v podobě skalky včelám.

Stejnou službu včelám poskytnete, pokud na svou zahrádku nebo balkon zasadíte květiny, které jsou vhodné k opylování. Co se týče hnojiv, snažte se vyhýbat chemickým prostředkům a dejte přednost přírodním produktům. Na zahrádky umisťujte misky s vodou, které můžou sloužit jako pítka pro opylující hmyz. Pořiďte samotářským nebo divoce žijícím včelám improvizované obydlí v podobě hnízdících pomůcek nebo dutin, které jsou obdobou hmyzích hotelů.

Cest k ochraně včel je mnoho a pomoci může každý z nás.

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí a zkušeností.