Žijeme v době, kdy materiálno je leckdy více než duchovno. Soustředíme se pouze na smyslové či fyzické vjemy, protože jsme tak od nepaměti nastavení. Co se ale stane, když do svého bytí vneseme i trochu té spirituality? Zázrak, osvícení, nový příval energie? Nehledejte v tom žádné složitosti. Pokud dáte šanci duchovnu, získáte na svůj život zcela nový pohled a možná také pozitivnější mysl. A ve výsledku poznáte třeba i onu lehkost bytí.

Co vše představuje spiritualitu?

Spiritualita je fascinující v tom, že obsáhne hned několik cest nebo systémů víry. Nabízí možnosti, které můžete (ale také nemusíte) využít. Pokud ji začnete praktikovat ve svém životě, obohatí vás. Obvykle zahrnuje tyto znaky (jednotlivé či více pohromadě):

 • Začnete si klást hluboké otázky související se svou existencí, jako např. „Jaký je smysl mého života?“ nebo „Co zde musím dokázat?“.
 • Bude vás zajímat téma spojené s utrpením, smrtí anebo posmrtným životem.
 • Začnete pociťovat větší empatii k druhým lidem a získáte větší emocionální a mentální propojení s partnerem, rodinou či přáteli.
 • Budete schopni vnímat i maličkosti ve svém životě a kolem sebe. Nepřestanete žasnout nad krásou okolního světa.
 • Pocítíte potřebu udělat svět lepším místem k žití – i kdyby malou měrou.
 • Naleznete štěstí za hranicemi hmotného světa, oprostíte se od materiálna.

Je potřeba mít na paměti, že spiritualitu vnímá každý po svém a nelze ji nikdy nikomu nutit v konkrétním modelu. Cesta k ní by tedy měla být zcela dobrovolná – ať už zvolíte modlení se v kostele, začnete tíhnout k pro vás inspirativnímu náboženství nebo se uchýlíte k pravidelným meditačním procházkám v přírodě.

Jak může spiritualita pomoci člověku?

Je jedno, kolik je vám let, jakého jste pohlaví či orientace. Vždy si můžete dobrovolně zvolit, zda dáte spiritualitě šanci. Vlastní duchovní praktiky můžete uvést v život jak v mládí, tak třeba na sklonku svého života. Pokaždé vám přinesou mnoho pozitiv, jako například:

 • Získáte opět pevnou půdu pod nohama a znovuobjevíte smysl svého života, pokud se ocitnete na životní křižovatce.
 • Snadněji se vyrovnáte se stresovými či traumatickými situacemi v životě a předejdete tak duševním nemocem v podobě deprese či úzkostné poruchy.
 • Najdete v sobě naději, vděčnost a optimismus. Každý den bude požehnání.
 • Získáte nové přátele ve stejně smýšlející komunitě – ať už začnete chodit do kostela nebo do nějaké volnočasové skupiny, která praktikuje výlety do přírody.
 • Zlepšíte celkově své fyzické zdraví (vnitřním klidem preventivně zapůsobíte proti vysokému tlaku, arytmiím a podobně), přičemž se můžete dožít vysokého věku.

Spiritualita v praxi: Jak začít?

Pokud chcete svůj život obohatit o duchovní zážitky a posílit tím vnitřní harmonii, čeká vás dlouhá cesta. Spiritualita nepřichází sama o sobě, musíte na ní pracovat dlouhodobě a systematicky. Začněte třeba několika níže uvedenými kroky:

 1. Bedlivě vnímejte své pocity. Snažte se praktikovat jakési sebeuvědomění v každé situaci a poznávejte se jako člověk se svými klady a zápory.
 2. Zaměřte se na druhé lidi a snažte se je pochopit. Spiritualita je velmi spojená také s uměním empatie.
 3. Naučte se každé ráno meditovat. Klidně se věnujte jen krátké desetiminutové meditaci, která zklidní vaši mysl.
 4. Pište si deník vděčnosti. Každý den anebo týden si poznamenejte to, za co jste vděční. Připomenete si tak, že vlastně máte v životě pro co žít.
 5. Snažte se soustředit na přítomný okamžik a prožijte jej naplno. Buďte všímaví vůči okolí. Nezabývejte se minulostí ani budoucností.

 

Zdroj: Spirituality: Definition, Types, Benefits, and How to Practice (verywellmind.com)