Pojem fotovoltaika se v poslední době skloňuje čím dál častěji. Navíc je spojována s šetrností k životnímu prostředí, a to je ten pravý důvod, proč si solární panely pořídit. Investice není nijak levnou záležitostí a lidé se mnohdy hned na začátku ptají, zda se taková investice opravdu vyplatí. Je třeba zmínit, že k pořízení fotovoltaické elektrárny je možné obdržet dotaci, takže prvotní pochybnosti o tom, zda je fotovoltaika výhodná, se zdají být zbytečné.

Důvody, proč si fotovoltaiku pořídit

Všichni jistě ví, že jakékoliv přírodní zdroje nejsou bezedné. Je třeba se zamyslet nad alternativou, protože doba, kdy dojdou všechny tyto přírodní zdroje, může přijít prakticky kdykoliv. Celkový podíl obnovitelných zdrojů energie na celkovém objemu světové výroby je zhruba 25 % a neustále roste. Hlavní objem výroby z obnovitelných zdrojů tvoří především vodní elektrárny, zde se jedná asi o 16 %. Fotovoltaiku zaplňují pouze necelé 4 %, což není vůbec moc, ale při stoupajících cenách energií se toto číslo prudce zvedá. Klíčovými ukazateli, které určují ekonomickou efektivitu solárních panelů, je jejich účinnost a návratnost.

Sluneční energie je směr netradiční energie založený na přímém využití slunečního záření za účelem získání elektrické energie. Solární tepelná energie využívá nevyčerpatelný generátor energie a je také v podstatě ekologicky sterilní. Znamená to, že nezanechává škodlivé látky. Získávání elektrické energie pomocí energie slunce umožňuje domácnostem, ale i korporacím a jednotlivým firmám dodávat elektřinu do nejvzdálenějších a nepřístupných částí planety.

Šetrnost k životnímu prostředí je jedním z nejdůležitějších důvodů pro poměrně rychlé zavádění obnovitelných zdrojů energie. Tato zelená energie neuvolňuje oxid uhličitý, který přispívá ke globálnímu oteplování. Úplný přechod na obnovitelné zdroje energie by snížil nejen znečištění životního prostředí, ale především by zlepšil veřejné zdraví na celé planetě.

Dovozci fosilních paliv, zejména Evropa a nyní také Asie, usilují o snížení své kritické závislosti na dovozu energie a rozvoj obnovitelné energie doma. Rychlé zavádění, technologická diverzifikace a nezávislost na cenách fosilních paliv jsou pádnými důvody pro mnoho zemí, aby se na obnovitelné zdroje energie dívaly z hlediska energetické nezávislosti.

Ovšem pořízení fotovoltaické elektrárny je také pádným důvodem pro reakci na stále se zvyšující ceny elektřiny a plynu. V současné době je to více jak palčivé téma a otázky kolem narůstajících cen tak zůstávají nezodpovězeny nebo se přesouvají jinam.

Investice

Každý investor chce při rozhodování o financování projektu vědět, jak rychle se mu investice vrátí. Čím kratší tato doba, tím lépe pro něj. K zodpovězení této vzrušující otázky existuje velmi specifický ekonomický ukazatel – doba návratnosti. Jeho vzorec se zdá velmi jednoduchý: stačí vydělit částku investice očekávaným čistým ziskem za měsíc nebo rok. Ve skutečnosti hodně závisí na různých dalších faktorech, které je třeba vzít v úvahu. Je to například velikost a tvar samotných fotovoltaických článků. Ty se často kombinují do modulů, které se pak zapojují do fotovoltaických baterií. Zde je podstatná velikost baterie, která zase závisí na množství slunečního záření v určité oblasti a účel použití.

Zatímco energie vyrobená z fosilních paliv stále zaujímá největší část onoho pomyslného koláčového grafu, obnovitelné zdroje, jako je solární a větrná energie, si pomalu, ale jistě razí cestu do energetického sektoru. Pokud by chtěl člověk nejpraktičtější způsob využití obnovitelných zdrojů, může investovat právě do fotovoltaiky.

Jenže ani výše zmíněné rady nejsou samospasitelné a bezproblémové. Například pořízení baterie do fotovoltaiky představuje poměrně vysoké náklady. Její kapacitu je nejlépe volit dle odběru samotné domácnosti a výběr je tedy vhodný konzultovat s odborníky. I této problematice se budeme věnovat v našich dalších článcích.

Problematikou se dlouhodobě zabývám a při tvorbě článku jsem čerpala ze svých znalostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.