V současné době se stalo až téměř módou používat nejrůznější symboly jako součást duchovního rozvoje. Dodnes se dochovalo mnoho symbolů, jejichž moc se učíme znovu používat při vlastní ochraně a práci s energiemi. Podívejte se s námi do historie a na několik symbolů používaných v dnešní době.

Od historie po současnost

Ve dřívějších dobách, kdy bylo možné na Zemi nalézt oblasti, kde ještě nebyl potlačen duchovní vývoj, se hojně využívala práce s nejrůznějšími symboly, vycházejícími často z posvátné geometrie. Mnoho dalších bylo zaznamenáno během hlubokých mimosmyslových prožitků, vhledů a komunikace s jinými bytostmi.

Každý symbol, který byl někdy používán, má za sebou určitou historii. Sám o sobě je ve svém jádru příznivý práci s určitým typem energie, ale také je zatížen kolektivní energií všech, kteří ho kdy používali nebo s ním přišli do styku.

Symboly byly hojně využívány nejrůznějšími přírodními národy, mystiky a církvemi. Symboly vyjadřující duchovní prožitek najdeme na stavbách a dochovaných předmětech starých civilizací, ale také v nedaleké současnosti. Příkladem je například německá okultní skupina Thule. Symboly mohou být použity jak ve světle, tak pro nasměrování negativních energií. Jejich energie může chránit, ale také škodit.

Navzdory tomu, že má většina symbolů nějaké obecně přijímané energetické zaměření, stále platí, že záleží na konkrétním člověku a úmyslu, s jakým se symbolem pracuje. Stejně jako amulety a jiné předměty, i symboly mohou být spojeny s pozitivní nebo negativní energií. Záleží také na síle a vědomém přístupu člověka, který s daným symbolem pracuje.

Teď už se ale podívejme na několik konkrétních symbolů, které se v dnešní době řadí mezi ty známější.

Šalamounova pečeť

Šalamounova pečeť je složena z dvou rovnoramenných trojúhelníků prostoupených do sebe tak, že vzniká šesticípá hvězda. Trojúhelník, jehož špice směřuje nahoru, představuje mužský princip a ten opačný, se špicí směřující dolů, jeho ženský protějšek. Oheň a voda. Oba principy jsou společným vyjádřením sjednocení ve své nejzákladnější podobě. Symbolem jednoty.

Většina z nás zná šesticípou hvězdu jako symbol židovství, ale její historie je starší. Motiv šesticípé hvězdy najdeme v Egyptě, Číně, Peru i Japonsku. V židovské historii se poprvé objevila jako dekorace staveb několik století před naším letopočtem. Později se začala objevovat také v křesťanství.

vnitřní světlo, duševní síla a spojení mužské a ženské energie

 

Čínský drak

Čínský drak jako mytologický symbol vznikl více než tři tisíce let před naším letopočtem. Symbol čínského draka je hluboce provázán se starou kulturou této země. Draky najdeme na budovách, oblečení čínských generálů a císařově rouchu, který měl na svém kabátci vyšitých devět draků. Podle starých legend se věří, že čínský národ je potomkem draků.

Drak je prostoupen celou krajinou čínské země. Je uctíván jako tvor přinášející jednotlivá roční období, žehnající úrodě a starající se o dostatek deště. Je považován za vládce všech vod.

Drak
Drak, Shanti.cz

 

Jin a Jang

Představa navzájem se doplňujících protikladů vznikla v staré čínské filozofii. Vyjadřuje opačné síly, nacházející se v každé části všeho, co nás obklopuje. Tmavší část kruhu je považován za temnější, ženskou energii, spojenou se zemí a vodou. Opačná energie, jang, je považována za mužskou, spojenou s ohněm a větrem. Na rozdíl od jingové energie se pojí se dnem.

Jin Jang
Jin Jang, Shanti.cz

temnota a světlo, ženský a mužský princip

Strom života

V různých kulturách se jeho význam liší.

Například Egypťané věřili, že prvním párem byli bohové Eset a Usir, kteří se zrodili z posvátného stromu života. Za posvátný považovali bílý akát, který byl v mytologii spojen s bohyní Iusaaset. Ve svém významu obsahoval světlo i tmu, dva doplňující se protiklady.

Staří Mayové byli přesvědčeni, že existuje strom života, původce veškerého stvoření, rozprostírající se svými kořeny po celém světě. Je považován za bytost prorůstající všemi vrstvami existence, které zahrnují podsvětí, zemi i nebe.

Strom života
Strom života, Shanti.cz

plodnost, síla, houževnatost, obživa a vytrvalost

Květ života

Květ života je spojen s posvátnou geometrií. Je považován za univerzální symbol veškerého stvoření. Plynule vyplývá z řady dalších symetrických symbolů.

Z bodu představujícího počáteční stvoření vyplývá kruh a z něj vesica piscis, dva protínající se kruhy. Sedm kružnic je symbolem semene, zrození. Přidáme-li další kružnice, vznikne samotný květ života. Na něj pak navazují strom života, vejce života a ovoce života.

Óm

Už jsme si představili několik symbolů. Na závěr se podívejme na slabiku Óm. Zvuk Óm je považován za posvátnou slabiku. Najdeme ho v mnoha hinduistických textech a mantrách. Je zapsána v posvátných Védách. Dále tuto slabiku najdeme v buddhismu, sikhismu nebo džinismu.

Slabika je považována za vyjádření veškerého bytí. Její význam je popsán v Mandúkja upanišad:

„Slabika óm je vpravdě všechno minulé,
přítomné i budoucí i všechno jiné,
co přesahuje trojí čas je vpravdě slabika óm.“

Zvuk lze využít při meditaci. Zavřete oči, pohodlně si sedněte, uvolněte se a vyprázdněte mysl. Začněte zpívat táhlé „ó“ a až budete cítit, že je ta správná chvíle, přejděte do táhlého „m“. Zpěv prohloubí vaše mimosmyslové vnímání. Buďte trpělivý a počkejte, jaké vjemy k vám přijdou.