V životě se může ocitnout na křižovatce každý člověk bez rozdílu. Právě tehdy neví kudy kam a čí je. Tyto okamžiky bývají nezřídka spojené s onou krizí identity. Zkrátka ztratíte sami sebe a žijete ze dne na den, bez jakéhokoliv smyslu a naděje. Tyto pocity nejčastěji vyvolají nějaká traumata nebo problémy v mezilidských vztazích. Nenechte se tím pohltit a bojujte za svou životní jiskru! Jak na to?

Krize identity nejen v životě dospívajícího

Zdaleka nejčastěji je krize identity spojována s dospíváním – čímž se kromě jiného zabýval i vývojový psychoanalytik Erik Erikson. Právě v tomto období života lidé hledají sami sebe, vybírají si své povolání, svůj další směr. A pokud si jej nedokážou vybrat, mohou se ocitnout na bodu mrazu a zmítat se ve vnitřním chaosu. Často tedy potřebují popostrčit svým okolím, nejčastěji pak rodiči. Agresivní přístup a příkazy však v tomto ohledu nic nespraví, právě naopak – mohou spíše uškodit a poznamenat negativně sebevědomí adolescenta. Nejdůležitější je naslouchání, empatie a povzbuzení. S krizí identity se ovšem nepotýkají jen mladí lidé v pubertě. Tento stav odosobnění se může klidně dostavit i ve středním věku, kdy začnete bilancovat.

Krize identity versus krize středního věku

Už samotný název „krize“ hovoří za vše. Během ní se však nemusíte potýkat pouze s duševními problémy, nýbrž i s těmi tělesnými. Jste zkrátka nespokojení sami se sebou. Krizi identity nebo také krizi středního věku mohou vyvolat různé náročnější životní situace – jako například odchod dospělých dětí mimo domov, rozvod, rozchod, vážná nemoc, úmrtí příbuzného nebo vystavení silným traumatickým zážitkům (autonehoda, živelná katastrofa, pobyt ve válce u vojáků a podobně). Jak je tedy vidno, spouštěčů je nespočet.

Jak poznat krizi identity?

Pokud se v posledních dnech, měsících či dokonce letech cítíte tak nějak nesví, můžete jednoduše procházet krizí identity. Následující body vám usnadní zjištění, zda tomu tak skutečně je. Odpovězte si na následující otázky:

  1. Zpochybňujete dennodenně sami sebe? V tomto ohledu si o sobě dokonce můžete myslet, že nejste zdaleka tak dobrý, chytrý či schopný člověk, jak si myslí ostatní a podvědomě se ponižujete.
  2. Pociťujete trvalou nespokojenost se svým životem? Nespokojenost se může zároveň prolínat s úzkostlivostí či roztěkaností.
  3. Snažíte se přizpůsobit ostatním lidem a situacím, jen abyste měli klid? Tato cesta spíše umocní pocit vnitřního neklidu – vyjdete sice vstříc jiným, ale nikoliv sami sobě. Nenasloucháte si.
  4. Neradi o sobě hovoříte v dobrém nebo nenacházíte ta správná slova, když se vás někdo zeptá na vaše vlastnosti? Podceňování sebe sama je obvyklým příznakem krize identity.
  5. Nejste schopni se v jakékoliv situaci jasně rozhodnout či pochybujete o tom, že tato rozhodnutí budou správná? Nerozlišujte na dobro a zlo, na to správné a nesprávné – věřte své intuici a neobávejte se konat. Vše se děje z nějakého důvodu a ne vždy je to procházka růžovou zahradou. Lekce zocelují.

Krize identity a její řešení

Zjistili jste, že zřejmě procházíte krizí identity? Pak jste na dobré cestě k řešení. Uvědomění si toho, co právě prožíváte, je prvním úspěšným krokem vpřed. Teď však nesmíte ustrnout na místě a pracovat na sobě. Jenže, jak to udělat, když váš život je jeden velký chaos? Není to snadné – proces transformace bude vyžadovat čas a jisté úsilí. Považujte tedy krizi identity za šanci pro změny k lepšímu. Postupujte v těchto krocích:

  • Mluvte o tom, co v životě chcete a potřebujete. Najděte si blízkého důvěrníka v podobě partnera, kamaráda nebo příbuzného. Zvolit ale můžete i oborníka/psychoterapeuta.
  • Snažte se o situacích hlouběji přemýšlet a nepřeskakujte z jedné věci na druhou. Důkladně, a hlavně objektivně, proberte každou možnost řešení.
  • Projevte sebelásku. Hýčkejte se všemi možnými způsoby. Naučte se mít rádi takoví, jací jste.
  • Stanovte si vůči svému okolí pevné hranice. To vás ochrání v procesu sebepoznávání. Když máte práci sami se sebou, nemůžete kvalitně pomáhat ostatním, i kdybyste chtěli. Sebe dejte na první místo, tedy aspoň do té doby, než pochopíte, kým jste a co od života chcete.
  • Snažte se vyhnout destruktivnímu chování. V krizi identity totiž lidé často sklouzávají k závislostem na cigaretách, alkoholu, drogách či sexu. Mějte na paměti, že je to jen berlička, která vás může v mnoha případech snadno zničit.

Krize identity je složité životní období, kterému je zapotřebí čelit. Sami před sebou se nikdy neschováte. Pakliže chcete žít kvalitní a příjemný život, musíte pro to také něco udělat. Nestyďte se tedy i v těch nejtěžších chvílích oslovit klidně i psychologa, psychiatra nebo jen životního kouče. Každý dobrý impulz se počítá. Chyťte znovu vítr do plachet a plavte se pokojně a podle svého srdce!

 

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí problematiky a veřejně dostupných informačních zdrojů.

Zdroj: 5 Signs You’re Having an Identity Crisis and How to Cope | Lukin Center, Identity Crisis: Definition, Symptoms, Causes, and Treatment (healthline.com)