Jen těžko bychom hledali rodinu, která nemá určitá tajemství. Někdy to může být i něco nevyřčeného, co však může zatěžovat rodinnou karmu. Možná po řadu let cítíte mezi svými příbuznými jakési nevysvětlitelné napětí, které ovlivňuje do značné míry váš život. Toužíte tento pocit sami v sobě vyřešit, abyste se zase mohli volně nadechnout. Je to však složitý proces, během kterého se musíte ponořit do minulosti i svého vlastního nitra. Nic ale není nemožné…

Co může rodinnou karmu zatěžovat?

Je vám podezřelé, že se ve vaší rodině neustále opakují rozchody i kdyby po několika letech partnerství? Každá druhá generace se topí v dluzích, neboť neumí hospodařit s penězi? Mužští rodinní příslušníci propadají mnohem častěji závislosti na alkoholu? Nedaří se nikdy nikomu v podnikání? Tohle vše může představovat rodinnou karmu, která dokáže zatížit i několik generací. Není to však situace, která by se nedala změnit. Když se rozhodnete jít svou vlastní cestou, vymaníte se z těchto negativních energetických drah.

Tajemství, která mohou nevědomky ubližovat

Jsou věci, za něž se člověk stydí nebo se obává o nich hovořit. Většinou se jedná o traumatické události, které zanechají na duši šrám. Může to být psychický teror v minulosti, potrat, úmrtí blízkého člověka, vážná nemoc, závislosti na drogách a podobně. Takováto rodinná tajemství nejsou žádnou výjimkou. Když si ale blízcí lidé nebudou vzájemně otevření, může to zkomplikovat mnoho životů po nich. Rodinní následovníci tak mohou snadno jít v jejich kolejích, aniž by to věděli. Obzvlášť rodiče jakoby obtisknou do svých dětí svůj vlastní šrám a je zaděláno na karmickou zátěž.

Jak poznat, že jste nositeli karmické zátěže v rodině

Pokud se točíte v jakémsi začarovaném kruhu a opakujete stále ty samé chyby, příčinou může být právě nějaké rodinné tajemství, které na vás uvrhlo karmickou zátěž. Její nositelé to pak nemají vůbec snadné. Jestli jste to skutečně vy, jistě na sobě pozorujete tyto znaky:

  • Máte pocit značného duchovního uvědomění, více přemýšlíte o své existenci a zdá se vám, že nikdo z rodiny to nechápe. Jste zkrátka na jiné vědomé úrovni než ostatní.
  • Cítíte, že se nějakým způsobem vymykáte, jako byste snad byli příslušníky cizí rodiny.
  • Míváte náhlé fyzické i duševní obtíže, které jsou nevysvětlitelné – nemívají obvykle žádnou objektivní příčinu. Dokonce cítíte čas od času pomyslné břemeno na svých bedrech.
  • Stáváte se mnohdy prostředníkem ve své rodině, snažíte se věci urovnávat.
  • U rodinných příslušníků vidíte opakující se vzorce chování, které toužíte změnit.

Jakmile zjistíte, že jste skutečně nositeli rodinné karmické zátěže, je zapotřebí zahájit kroky k odpoutání se. Nemusíte na to zrovna tak, že zpřetrháte všechny vazby, nutné je přenastavit vlastní myšlení i emoce. Jedině tak se dostanete ze sevřených kleští rodinné energie, která může mít destruktivní charakter.

Vystupte z rodinného stínu

Toužíte po tom, stát se úspěšnými podnikateli, chcete v životě mnohé dokázat nebo být prostě jen sami sebou? Potom je zapotřebí udělat několik kroků, díky nimž vystoupíte takzvaně z rodinného stínu.

  1. Zaměřte se zcela sobecky na sebe samotné. Pomocí meditace a introspekce se ponořte do vlastního nitra a zjistěte, kde je kořen opakujících se nesnází.
  2. Zamyslete se nad tím, proč opakujete rodinné vzorce chování a zjistěte, jak je změnit.
  3. Vědomě se odpoutejte od rodičů a jiných příbuzných, kteří vám možná podvědomě něco podsouvají. Staňte se svým vlastním pánem, duší, která si určí sama svou karmu.

Je možné, že některé kroky k odstřihnutí se od karmické zátěže v rodině budou dost bolestné, avšak je to nutné, jestliže chcete žít jiný a lepší život. Neznamená to, že všechny uvrhnete v zapomnění a přestanete je milovat, jen do nich nebudete vkládat příliš duchovní energie, jako doposud. Je to ostatně jen jejich cesta a vy máte právo na tu svou… Rozhodnutí o tom, jaké bude vaše další směřování, je vždy jen a jen na vás samotných.

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí problematiky a veřejně dostupných informačních zdrojů.

5 Signs You Are The Carrier Of Your Family Karma (themindsjournal.com)