Největším učitelem jsou nám vztahy. Nejprve rodinné a později partnerské, spojené s tématem vlastní rodiny. Rodiče jsou nám zrcadlem, od kterého se můžeme odrazit a využít možnosti podívat se s odstupem na sebe sama. Ne vždy je však snadné zorientovat se ve všem, co se máme naučit a podívat se na rodové energie s nadhledem. Pojďte se s námi podívat na téma rodiny z duchovního pohledu.

Rodina a její význam

Když se řekne rodina, každý si vybavíme něco jiného. Pro někoho je to biologická rodina – rodiče sourozenci a další příbuzní, později partner a děti. Někdo definuje rodinu jako blízké bytosti, ke kterým cítí bezpodmínečnou Lásku.

Jednu z nejdůležitějších rolí v našich životech však hrají rodiče. Jsou nám celoživotním zrcadlem, které nás učí přijetí. Rodiče jsou souborem našich vlastních energií a naopak.

Začneme-li se probírat jednotlivými rovinami tohoto vztahu a vším, v čem cítíme, že je potřeba něco uzdravit, dojdeme až k srdci a tématu Lásky vůči vlastním rodičům. Otočíme-li to na sebe, podíváme se na vlastní postoj k sobě sama, protože nemůžeme přijímat od druhých něco, co nejsme schopni dát sami sobě.

„Láska není vztah. Láska je stav.“  

Osho

Neuzdravíme-li v sobě tyto energie, budeme je odžívat stále dokola. Náš partnerský vztah bude stejný jako náš vztah vůči rodičům. Budeme k partnerovi přistupovat stejně, jako k sobě přistupovali oni. Vztah s dětmi bude kopií vztahu vašich rodičů vůči nám.

Rodové energie

Soubor všech energií spojených s rodiči a předchozími generacemi se nazývá rodová energie. Je to určitý soubor vnitřních nastavení, směřování v životě a nejrůznějších tlaků a energií, které si zrcadlíme s rodiči a které potřebují, abychom je v sobě narovnali. Rodové zatížení se může projevit v oblasti vztahů, v pracovní sféře a na fyzické úrovni.

Zdravotní problémy, které se takzvaně dědí, jsou pouze výsledkem energií, které sdílíme s předchozími generacemi. Abychom se zbavili tohoto zatížení, je potřeba tyto energie rozvázat.

Pomoci si můžeme například rituálem, při kterém zapálíme svíčku a požádáme o rozvázání těchto vazeb. Během rituálu můžeme spálit například staré rodinné fotografie nebo upomínkové předměty z dětství. Aby byl rituál úspěšný, měl by vždy vycházet ze srdce, z pocitu odpuštění a smíření, s myšlenkou na všechny domnělé křivdy a nenarovnané energie z dětství.

Další možností je zrušit vazby v meditaci. Opět si zapalte svíčku s čistým záměrem a v meditaci si vizualizujte rodinnou linii a vazby, které k ní od vás vedou. Vizualizujte si jejich rozvázání a narovnání energií. Můžete si představit obrovské nůžky a vazby jimi přestřihnout. Nejdůležitější ale je, aby vše probíhalo v pocitu lásky a rituál se nekonal například pod dojmem momentálního vzteku nebo z pocitu ublížení.

Moment, kdy je třeba z rodiny odejít

Rodinu bychom nikdy neměli opouštět v pocitu hněvu, vzteku nebo ublížení. Nevyřešíme-li v sobě při odchodu z domova vlastní energie vůči rodičům, často se stává, že nás k nim život v dospělosti vrátí. Abychom v sobě vše uzdravili, měli bychom se obracet především do sebe. Je-li možné otevřeně si promluvit s rodiči, může nám to pomoci, ale ten, ke komu potřebujeme napravit vztah, jsme především my sami.

„Schopnost být sám je předpokladem schopnosti milovat.“

Erich Fromm

Máte-li tedy negativní pocity vůči rodičům, hledejte v sobě negativní pocity vůči sobě sama. Pokud máte pocit, že vám rodiče v dětství opakovaně ubližovali, odpusťte jim a podívejte se sami do sebe. Odpusťte sami sobě, že jste si zvolili, aby se k vám právě takto chovali. Ať už máte milující rodiče nebo se k vám v dětství chovali násilně, je to vaše vlastní zkušenost, kterou jste přijali ve svobodě a která vás má něco naučit.

Teprve až v sobě vše uzdravíte, dokážete si sami v sobě, ve své vnitřní pravdě, odpovědět, zda v rodině chcete zůstat nebo cítíte, že je potřeba jít dál a nechat své rodiče za sebou. Může se stát, že dojdete do momentu, kdy už je na své duchovní cestě nebudete dále potřebovat. V takovém případě byste v sobě měli mít klid a určitě byste si neměli nic vyčítat. I oni si tuhle cestu vybrali, jen si to možná nepamatují (a hlavně neuvědomují).

Článek vychází z mých vlastních poznatků a zkušeností.