Nejnovější studie potvrzuje, že chladné počasí a nízké teploty obecně mají velmi příznivý vliv na životnost elektromobilu. I přes skutečnost, že dojezd baterie může být teplotou krátkodobě různě ovlivněn, elektromobily v zemích se studeným klimatem by měly mít nadprůměrnou životnost.

Výzkum iniciovala společnost Reccurent, která získávala data z více než 12 500 elektromobilů z různých částí USA. Motivace k tomuto výzkumu vzešla z dlouhodobých zkušeností s vývojem baterií elektromobilů, které jsou pro vědce a inženýry z celého světa stále jakousi černou skříňkou. Jejich chování je totiž dost ovlivněno nejrůznějšími vnějšími i vnitřními podmínkami, přičemž klíčovou roli hraje zejména teplota.

Elektromobily provozované v chladnějším počasí mají dlouhodobě vyšší dojezd

V rámci studie byl zohledněn průměrný dojezd, kterého může již poměrně ojetý elektromobil dosáhnout, a ten byl porovnán s reálným dojezdem, jehož byl daný vůz schopen dosáhnout při prvním uvedení na trh. Na základě tohoto srovnání bylo vyhodnoceno skóre dojezdu, kdy například skóre 90 znamená, že elektromobil je schopen dosáhnout 90 % svého původního dojezdu.

Firma Reccurent použila kategorizaci klimatických pásem dle amerického ministerstva energetiky, jež jsou rozdělena na „vlhké horké“, „suché horké“, „studené“, „velmi studené“ a „subarktické“. Pro účely studie však obě horká pásma výzkumníci zahrnuli v jedno „horké“, a rovněž i studená pásma rozdělili na jedno „chladné“ a jedno „mořské pásmo“. A samozřejmě i údaje o vozidlech byly rozděleny do skupin podle modelů a jejich stáří, aby srovnání bylo spravedlivé.

Výsledky nakonec ukázaly, že skóre bylo vyšší u vozidel vlastněných a provozovaných v chladných a mořských klimatických zónách, jejichž průměrné roční teploty zhruba odpovídají i České republice. Pokud si tedy plánujete v naších končinách pořídit elektromobil, například Volkswagen ID.3 s vysoce nadprůměrným dojezdem přes 500 kilometrů, jeho baterie by v průběhu života neměla z dojezdové kapacity nijak výrazně ztrácet.

S elektromobilem je lepší se extrémnímu vedru vyhýbat

Ačkoliv vysvětlení může znít jednoduše, společnost iniciující výzkum tvrdí, že stejně jako stárnou lidé, stárnou i baterie. A stejně jako lidé mohou tento proces urychlit třeba kouřením nebo opalováním se, mohou rychleji zestárnout i baterie, právě kvůli příliš častému vystavování se zdroji tepla. To elektrochemickými reakcemi dodává do baterie nadbytečnou energii, čímž urychluje proces jejich degradace. Zatímco účinky chladu na dojezd elektromobilu jsou oproti teplu pouze krátkodobé a nijak neovlivňují jeho dojezd z dlouhodobého hlediska.

Teplotní hranice, kdy může začít proces zrychlené degradace baterie, začíná na 30 stupních Celsia. V případě, že se s elektrickým vozem zrovna nacházíte v oblasti takto vysokých teplot, velmi dobře uděláte, pokud ho zaparkujete alespoň ve stínu. Jestliže ho už slunci musíte vystavit, společnost Reccurent doporučuje elektromobil nechat spíše napůl nabitý než zcela nabitý. Baterie je tak stabilnější a dochází k menším nežádoucím účinkům.

 

Zdroj: https://www.recurrentauto.com/research/it-matters-where-your-used-ev-comes-from