Dnešní rodičovství je prý v krizi. A jaké jsou pro toto tvrzení důvody? V souvislosti s příspěvkem věnovaným stylům současné výchovy uvádíme také postřehy Anny (42 let), která dělá chůvu celý život a nemohla si nevšimnout změn v přístupu rodičů k dětem. Co ji znepokojuje?

Profesionální vychovatelka

Jako mnoho stejně starých dívek odjela Anna ihned po studiích pracovat jako au-pair, aby se naučila cizí jazyky. Jenže práce s dětmi se jí zalíbila natolik, že u ní už zůstala. Pracovala s dětmi a jejich rodiči po dobu více než 20 let, ale to, co vidí v posledních letech, ji zaráží. Nemohla si nevšimnout změn a posunů, které za ta léta ve výchově dětí nastaly. Samozřejmě, společnost se vyvíjí, mění se všechno, i rodičovství a výchovné postupy.

Nicméně některé věci jsou v kontextu současného rodičovství skutečně znepokojující.

Které problémy dnešního rodičovství vnímá Anna jako ty největší?

Meze tolerance?

Velký problém nastává například tam, kdy maminka ráno nalije batoleti mléko do bílého hrnečku, ale když dítě chce ten růžový, mamka běží a mléko přelije podle přání dítěte. K tomu Anna dodává: „Průšvih je, že když to máma navíc neudělá dostatečně rychle, dítko dostane záchvat vzteku.“

Dřív by něco takového nebylo vůbec představitelné. Rodič by dítěti nikdy v takovýchto nevýznamných věcech neustoupil. Buď se dítě napije z bílého hrnku nebo nemusí pít vůbec. A když se dítě začalo vztekat, maximálně tak dostalo na zadek.

Strach z dětí?

krize může být i důsledkem toho, že rodiče nejsou schopni důsledně zasáhnout tam, kde je to potřeba. Jsou ochotni pokrčit rameny, jako by říkali: „Inu, tak to s dětmi je.“

Jenže děti dokážou mnohem víc, než rodiče očekávají, a to ať už jde o správné způsoby chování, úcty ke starším či spolupráce na domácích pracích. Podle Anny však rodiče na děti nekladou žádné požadavky. Jistě, proč by dítě nemohlo vynést odpadky? Proč by po sobě nemohlo uklidit? Nejde to, protože rodiče se vlastních dětí bojí, bojí se, že své dítě naštvou, a to není v pořádku.

Moderní technologie už k životu patří a bohužel nemůžeme očekávat, že děti odhodí mobily a tablety a začnou se chovat tak, jako jejich rodiče za mlada. Elektronika nemusí být vždy špatná, v určitých chvílích dítě adekvátně zabaví. Jenže pokud je veškerý čas dětí naplněn pasivní zábavou a sledováním, kdo kde co natočil a sdílel, děti se ani nemohou naučit trpělivosti a kreativitě.

Rodičovství není o tom zajistit dítěti 100 % pohodlí a zábavy

A je tu ještě jiný problém. Rodiče jsou více ochranitelští a snaží se být dobrými rodiči podle příruček. Takže se snaží plánovat dítěti veškeré aktivity, dítě se nesmí ani na chvíli nudit, a tak navštěvují všechny možné kroužky (které je mnohdy ani nebaví) a rodiče pro ně vymýšlejí často i podivné způsoby zábavy.

Ale všichni víme, že v životě to takhle není. Nikdo vám nebude stále říkat, co máte dělat.

Upřednostňujete potřeby dětí?

Fakt, že se rodiče v první řadě starají o své děti, je samozřejmě skvělá věc! Ideální je stanovení a dodržování společného rodinného harmonogramu. Děti potřebují autority i řád nastavený zvenčí, který si později automaticky zvnitřní.

Dnešní rodiče ale příliš často zacházejí až moc daleko a potlačují své vlastní potřeby kvůli dětem. „Tak často vidím maminky vstávat z postele znovu a znovu, aby naplnily rozmary svého dítěte. Nebo aby se rozběhly přes zoologickou zahradu a daly své dceři pít, protože by náhodou mohla mít žízeň,“ říká Anna.

Jistě, všichni jako rodiče děláme chyby. Ale ty zmíněné a nejvíce rozšířené jsou závažným problémem, který ovlivňuje a do budoucna ovlivní celou společnost. Pokud se rodiče nenaučí vychovávat své děti důsledně, vyrostou z nich sobečtí, netrpěliví a arogantní dospělí.

Nebude to jejich chyba, bude to chyba naše

Když od dětí nic neočekáváme, nemají žádné povinnosti a odpovědnosti, vlastně ani neví, jak se mohou a mají chovat jinde než ve světě sociálních médií. Neučíme své děti chovat se jinak, nikdy nechceme připustit, aby cítily jakékoli nepohodlí.

Co se ale stane, až se tyto děti setkají s reálným životem? Jak budou řešit obtíže a překonávat překážky?

Jsme rodiče proto, abychom děti naučili právě to, jak řešit nepohodlí a drobné frustrace.

 

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí a zkušeností a rozhovor s Annou.