Zpočátku nosí masku přítele, libě se na vás usmívají, ale za zády osnují plán, jak z vás udělat loutku, která udělá přesně to, co se jí řekne. To jsou manipulátoři, kteří častokrát velice nenápadně cílí na svou oběť a jeví se poměrně neškodně. Jenže realita je o dost složitější a dopady manipulativního chování jsou obvykle kruté. Člověk manipulující je ten, kolem kterého se musí točit svět. Možná se kolem něj budete muset točit i vy, když se chytíte na jeho podlý lep. Pakliže přijmete pravidla jeho hry, snadno se dostanete do duševních nesnází. Vězte, že manipulátor nikdy nemá dost. Jak jeho predátorství ukončit?

Pustíte-li si manipulátora k tělu, velmi zdatně se vám dostane „pod kůži“

Osobnost manipulátora je z psychologického hlediska velmi prozíravá a senzitivní vůči emocím druhých lidí. Svou oběť si pečlivě vybírá a přesně ví na koho zacílit. Volí si ty jedince, kteří si nevěří, drží se zpátky a ve společnosti příliš nediskutují. V podstatě se jeví jako zamlklí a zastrašení introverti. Takové citlivé duše má manipulující nejradši. Snadno je totiž „strhne“ pro svou věc. Poslední zbytečky jejich vnitřní jistoty rozmetá na kousíčky a konec je pro ně velmi hořký. Oběť manipulace je ve výsledku doslova na svém psychickém a fyzickém dnu. Vše podřizuje manipulátorovi a stává se sluhou, který plní jeho rozmary.

Bytost navenek jemná a soucitná je ve skutečnosti nenávistným, kritickým a zlomyslným (ne)tvorem

Možná se ptáte, jak vlastně poznat manipulujícího „škodiče“, když nosí masku laskavosti. Je to v podstatě dost jednoduché. Zaměřte se na moment, kdy, jak se říká otevře ústa. Slova totiž manipulátor používá k ovlivňování druhých a jsou dost zřejmá. Například vám nikdy neřekne, že vypadáte pěkně. Raději prohlásí: „Není ti zle? Dnes jsi nějaký bledý. Nechceš si jít lehnout?“ Vždy vám bude klást sugestivní otázky a nedá moc prostoru na odpovědi. Kromě jiného se od něj po většinou dočkáte jen výroků kritických a nepřejících. S radostí bude podrývat i vztahy v rodině. Štěstí druhých tak může nenávratně zničit. Zamaskovaný dobrák je tedy ve skutečnosti jakýsi „kazisvět“.

Jaké chování manipulátora spolehlivě prozradí?

Až příště přijdete do kontaktu s osobou, která vás nejprve zasype řadou lichotek a poté přinese i malý dárek, mějte se na pozoru. I takové chování je poměrně typické pro manipulátora. Potřebuje si vás totiž na počátku zavázat a získat na svou stranu. Jestliže se mu to podaří, bude ve svém divadýlku ještě chvíli pokračovat, aby vás neodehnal. Avšak v momentu, kdy budete potřebovat jeho pomoc, začne se vykrucovat a za vzniklé potíže obviní jedině vás samotné. Ani sebereflexi u manipulující osoby nehledejte. Raději si hoví v pozici obětního beránka, protože všichni ostatní jsou ti špatní a oni ti nejdokonalejší z dokonalých. Co je však nejnebezpečnější? Manipulátorova schopnost destruovat lidské životy. Nikdy vás v ničem nepovzbudí, naopak vám budou neustále dávat najevo, že jste méněcenní a nic nedokážete.

Jak se ochránit před manipulujícími „kazisvěty“

Abyste nedali sebemenší šanci zlomyslným manipulátorům, je důležité zůstat pevný navenek. Vystupujte tedy před takovými lidmi sebevědomě a energicky, seč je ve vás maličká dušička. Tak se efektivně ochráníte před manipulativním cílením. Také se snažte s manipulátorem nezabředávat do rozsáhlých hovorů a nepřitakávejte mu. Nehrajte s ním jeho hru a dejte mu jasně najevo, že nesouhlasíte s některými jeho výroky. I přesto, že na vás manipulující jedinec vychrlí celou řadu kritických, negativních, pomlouvačných a závistných slov, nedejte se. Zůstaňte v klidu a odpovězte krátkými větami typu: „Nic to není.“, „Neobávej se o mě.“, „A co ty?“, nebo „To si nemyslím.“ Vaše příkrá a stručná řeč jeho plány odvane neznámo kam a vy tak vyváznete zcela bez újmy.

Autorka se tématem dlouhodobě zabývá a čerpá ze svých zkušeností.