Pojem hypersenzibilita nebo také vysoká citlivost se stává čím dál známější a to je určitě dobře.  Týká se daleko víc lidí, než by se mohlo zdát. Odhaduje se, že v populaci je až každý 5. člověk vysoce citlivý, podíl mezi ženami a muži je stejný. S citlivými geny se už narodíme, velkou roli zde hraje dědičnost. Tito lidé disponují extrémně citlivou nervovou soustavou, která ve zvýšené míře vnímá a zpracovává vnější i vnitřní podněty. Podle jedné teorie bylo právě těchto 20 % populace v minulosti zcela nenahraditelných. Tyto osoby mohly díky svým vyvinutým smyslům zajistit ochranu svého kmene a stopovat zvěř.

Téma vysoké citlivosti jako první rozpracoval Wolfgang Klages v roce 1978 ve svém díle Der Sensible Mensch (v překladu Citlivý člověk). Autor označoval tyto osoby za mimózovité podle rostliny nazvané mimóza. V českém jazyce se rostlině říká také citlivka a i jemný dotek u ní vyvolává reakci. Zakladatelkou současného výzkumu zvýšené citlivosti je od 90. let americká psycholožka Elaine N. Aron se svým průkopnickým dílem nazvaným The Highly Sensitive Person (v překladu Vysoce citliví lidé).

Hypersenzibilita v životě

Pro vysoce citlivé lidi bývá získání informací z této oblasti přelomovým bodem jejich života. Mnohdy se jim uleví, že nejsou sami, že na světě je spousta lidí, kteří vidí a cítí věci kolem sebe podobně jako oni. Přečtení tematické literatury může pomoct posílit vaše silné stránky a ty vlastnosti, se kterými si nevíte rady, pochopit a pracovat s nimi. Obohacující je rovněž snažit se najít stejně smýšlející přátele, zajímat by vás mohlo, že existuje například Institut pro vysokou citlivost.

Vlastnosti spojené s vysokou citlivostí na jedné straně obohacují život, na straně druhé ale můžou vyvolávat předráždění smyslů. Pro vysoce citlivé osoby je příznačné velmi intenzivní vnímání různých podnětů, jako je třeba hluk, prudké světlo, určitá teplota, pachy apod. Nelibost v nich vyvolává také nedostatek osobního prostoru a soukromí nebo tělesný diskomfort (jako např. těsné oblečení) atd. Tito lidé mají většinou vysoké morální hodnoty, jsou empatičtí, přemýšliví a mají velký smysl pro zodpovědnost a loajalitu.

Šesté smysly vysoce citlivých lidí

Není divu, že některé vysoce citlivé osoby oplývají schopnostmi téměř nadpozemskými, jako je třeba šestý smysl a telepatie. Může se u nich vyskytovat také extrémní senzitivita vůči rostlinám a zvířatům, léčitelská schopnost apod. Vysoká citlivost je spojená také s velkým smyslem pro detail a nemálo takto obdařených lidí má i umělecké vlohy.

Cítit se užitečně, mít zaměstnání a koníčky, které nás baví je pro naši psychickou pohodu zásadní a pro HSP osoby o to víc. Na cestě k větší vyrovnanosti často stojí jejich snaha vyhýbat se jakékoliv konfliktní situaci a obava z kritiky. Vysoká citlivost může být dar, ale je třeba umět s ním naložit. Je důležité naslouchat sám sobě a vytvořit si takové prostředí v osobním i pracovním životě, aby bylo příjemné a nedocházelo ke zbytečným stresům.

Být vysoce citlivý neznamená automaticky být také introvertem. Podle průzkumu Elaine N. Aron tvoří 70% introvertů a zbylých 30 % jsou extroverti. HSP osoby mohou být sociálně extrovertní a přitom být velmi intenzivní ve svém vnímání a pocitech. Rovněž i oni si musí najít více času a klidu pro sebe a své myšlenky. Pokud si myslíte, že se vysoká citlivost týká i vás, ale nejste si jisti, na internetu lze najít krátký test od Elaine N. Aron.

Autorka se tématu dlouhodobě věnuje a vychází ze svých zkušeností.