Vláda ČR vyčlenila na podporu elektromobility celkem 1,95 miliardy korun. V rámci programu „Záruka elektromobility – I. Výzva“ chce tyto peníze rozdělit nejen na pořízení elektrických vozů, ale i k budování soukromých dobíjecích stanic.

Mnoho států po světě se snaží zařídit své fungování tak, aby v co největší míře zamezily zbytečné tvorbě emisí a celkového znečištění životního prostředí. Jedním z největších iniciátorů tohoto snažení je Evropská unie, která se o snížení emisí a ekologický přístup snaží již řadu let. Vypracovala k tomu i strategické a dotační dokumenty, jako je například Zelená dohoda pro Evropu, jejímž cílem je dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050.

Dotace nejprve půjdou ze státní kasy, a až potom může stát zažádat Evropskou unii o proplacení

K plnění závazků uvedených v těchto dokumentech se zavázala i Česká republika. A protože citelně snížit skleníkové plyny lze právě skrze elektrifikovanou dopravu, uznala Evropská unie, že elektrifikaci pomůže dotacemi, které poskytne všem členským státům. Podmínkou však je, aby tamní podnikatelé pořídili alespoň 4 555 elektrických vozů. Pokud toto daný stát splní, dostane dotaci od EU v plné výši.

Kdo může žádat o dotace na elektromobil a jakou formou bude dotace proplacena?

Výzva je určena výhradně podnikatelům, malým i velkým firmám bez omezení velikosti. Ty můžou od státu čerpat příspěvek až 200 tisíc korun pro pořízení osobního automobilu a až 300 tisíc korun pro pořízení nákladního či vodíkového vozu. Cena vozu však nesmí přesáhnout 1,5 milionu korun. V takové cenové relaci vyniká například Volkswagen ID.3 s dojezdem až 522 kilometrů, na jehož palubě naleznete i head-up displej s rozšířenou realitou.

Spolu s vozem může podnikající subjekt koupit i dobíjecí stanici, a to buď typu AC s příspěvkem max. 50 tisíc Kč, DC do 40 kW s příspěvkem max. 100 tisíc Kč a DC nad 40 kW s příspěvkem max. 150 tisíc Kč. Na samotnou stanici bez elektromobilu však příspěvek nelze čerpat.

Kromě finančního příspěvku bude podnikateli navíc poskytnuta i bankovní záruka od Národní rozvojové banky (NRB) za komerční úvěr na pořízení elektromobilu. Záruku NRB poskytne až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru v rozmezí od 300 tisíc až do maximální výše 1,5 milionu korun. Právě díky přítomnosti této podpory ve formě úvěru si elektromobil budou moct pořídit i ti, kteří by si to jinak sami nemohli dovolit, pronesl Marian Piecha, vrchní ředitel sekce fondů Evropské unie.

Jak si o dotaci zažádat?

Každý podnikající subjekt může již nyní kontaktovat komerční banky a leasingové společnosti, které s NRB spolupracují a předem si dohodnout podmínky a probrat podrobnosti. Nicméně samotné žádosti bude možné podávat nejdříve od 1. ledna 2024 do 30. září  2025 na všech pobočkách Národní rozvojové banky.

 

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/mpo-pripravilo-vyzvu-na-podporu-elektromobility–pro-podnikatele-ma-pripraveno-1-95-miliardy-korun–278464/