Již dlouhou dobu se hovoří o tom, že se na Cínovci nachází slušné zásoby lithia, dnes velmi drahé suroviny, která je esenciální pro výrobu baterií nejen do elektromobilů. Proto zde proběhlo několik desítek průzkumných vrtů a výsledek byl více než překvapující. Cínovec je jedním z největších nalezišť lithia v Evropě. Jak ale jeho těžba ovlivní přírodu a okolní obyvatele?

Dle průzkumných vrtů by se zde měla nacházet asi 3 % světových zásob tohoto drahého nerostu, jehož hodnota se odhaduje na stovky miliard korun. Dvě třetiny těchto zásob jsou na české straně území a jedna třetina na německé.

Peníze vs. příroda a názor místních obyvatel

Těžba by měla přinést značné ekonomické benefity jak pro region, ve kterém se těžba a zpracování bude provádět, tak i pro celé hospodářství České republiky.

A jelikož za těžbou bude stát český podnik a finance získané z těžby neodplynou do zahraničí, místní obyvatelé s těžbou lithia na Cínovci spíše souhlasí. Kladně vnímají hlavně benefity získané z této činnosti pro region, tedy příliv financí, lepší zdravotní péči nebo více pracovních příležitostí.

Oproti těmto benefitům stojí starost místních obyvatel o přírodu a ekologii. Společnost Geomet s.r.o. se však nechala slyšet, že získávání lithné rudy bude probíhat zcela pod zemí a bude tak mít naprosto minimální dopady na okolí. „Projekt bude před zahájením realizace procházet podrobnými schvalovacími procesy, které zaručí, že bude splňovat nejpřísnější ekologické požadavky. Jde například o posouzení vlivů na životní procesy EIA, které stanoví nutná opatření, jež budou dopady minimalizovat“, tvrdí Martin Pohlodek, generální ředitel společnosti Geomet.

Vytěženou rudu bude dopravovat lanovka

Kromě samotného těžení se jako velký problém jeví doprava získané rudy z dolu do zpracovatelského závodu v obci Újezdeček, která se nachází nedaleko místa těžby. Zatížit silniční infrastrukturu nákladními vozy nepřichází v úvahu. Ruda tak může být dopravována buď lanovkou, gondolou, nebo pásem. Ovšem kvůli všem variantám bude potřeba zasáhnout do přírody a kácet stromy. Naproti tomu firma tvrdí, že za každý vykácený strom vysadí deset nových.

O těžení na Cínovci se rozhodne během příští roku

Zda se těžit lithium na Cínovci vyplatí, musí nejprve schválit vláda. Pokud by ke schválení těžby došlo, mohla by se Česká republika stát středobodem evropské nezávislosti na Číně v otázce výroby elektromobilů. Evropští výrobci by tak mohli být oproti zbytku světa více konkurenceschopní a nabízet své vozy, například Volkswagen ID.3 se špičkovou výbavou a vysoce nadstandartním dojezdem přes 500 km, za nižší cenu.

Ovšem rozhodně by to nemělo být za cenu ničení přírody, kterou by elektromobily měly právě díky své povaze především šetřit.

 

 

Zdroj: https://www.euractiv.com/section/politics/news/czech-lithium-could-contribute-to-european-energy-security-says-pm/