Moderní svět má nyní mnoho nevyřešených problémů, které stále vystrkují růžky. Není to jen celosvětově vnímaná otázka míru nebo globálního oteplování, ale jde také o ekologii jako takovou nebo migraci a nárůst populace. S tím úzce souvisí i množství odpadů. A tady lze použít velmi známou nerudovskou otázku: Kam s ním? S větším počtem lidí na této planetě se samozřejmě zvyšuje i spotřeba potravin, které jsou baleny v různých obalech. Ty pak tvoří hromadu odpadu. Existuje tisíce správných myšlenek, které udávají, jak udělat jakékoliv balení ekologicky racionální.

Obalové materiály

Ekologicky udržitelný rozvoj se rychle stává nedílnou součástí celosvětového obalového průmyslu. Povzbudit výrobce obalových materiálů k nalezení nového řešení je jistě vhodné, a stále více výrobců skutečně jde vstříc novým trendům. Je to ovšem také myšlenka odpovědnosti k životnímu prostředí, se kterou si mnozí pohrávají. Nabízet zboží v ekologicky šetrném balení je ideálním řešením pro všechny, protože udržitelnost a inovace jsou dokonalými spojenci.

Co si představit pod pojmem udržitelné obaly? Stejně jako každý jiný obal, mají samozřejmě i eko obaly svou velkou úlohu, a to ochránit zboží nebo potraviny, které jsou na cestě z farmy či výrobního závodu až k zákazníkovi, případně až k němu domů. Pomocí dostupných technologií a osvědčených postupů je výroba ekologických materiálů jednodušší a splňuje požadavky na standardní tržní hodnotu. Je potřeba je jen přijmout.

Klasika nebo netradičnost

Obaly nepostrádají smysl a kvalitu. Mezi klasické obnovitelné obalové materiály patří především papír a lepenka. Díky třídění odpadu, kdy se využije až 90 % papíru, lze po recyklaci vyrobit opět pevný obal nejen pro pizzu. Může to být i dárkový obal pro uchování skvělých dárků nejbližším. Navíc mohou být velmi nápadité a plné fantazie, která upoutá pozornost spotřebitelů. A je jedno, co se do těchto eko obalů vlastně zabalí.

Plátěné nebo papírové tašky pomalu ale jistě vystřídaly neoblíbené igelitové nákupní tašky v supermarketech. Ještě donedávna se dávaly prakticky zdarma ke každému nákupu a nikoho ani nenapadlo, že každá taková igelitová taška může způsobit docela vážný ekologický problém. Rozklad v přírodě totiž není na pár měsíců, ale doslova na několik stovek let. Nákupní tašky mohou být vyrobeny například z konopí, lnu, a stejně jako papírové tašky se mohou potisknout reklamním logem nebo jiným obrázkem. A službu udělají stejně dobrou jako jejich igelitoví předchůdci.

Ovšem na trhu se objevily také ekologické materiály, které nejsou zrovna tradiční. Mají ovšem skvělou budoucnost. Ve světě se nabízí v současné době alternativa obalového materiálu, která je vyrobena z mořských řas. Tento obal může spolehlivě nahradit plastové lahve, kterých je na světě miliony a nejsou zrovna zkrášlujícím prvkem městských oblastí. Mořské řasy obsahují agar, což je přírodní rosol, který se používá i v gastronomii. Podle potřeby jej lze v podobě prášku společně s vodou tvarovat.

Rychlé občerstvení

Jak už bylo řečeno, populace roste a velké množství odpadu je tvořeno také díky prodeji rychlého občerstvení. Většina obalů není vyrobena z recyklovaných materiálů, ale právě tady se dá určitě najít řešení. Jídlo se balí do plastu, které jak všichni víme, není v přírodě rozložitelný a vznikají tak skládky, které ničí životní prostředí. Je třeba se pozastavit nad tímto problém, protože jak je vidět, v oblasti stravování je třeba stále co dohánět.

Snížením spotřeby plastových a jim podobných obalů, se může život na zemi stát nejen jednodušší, ale především čistší a v souladu s ekologickými pravidly i lepší. Ekologicky udržitelné obaly, ať už jsou to obaly na jídlo nebo jiné zboží, musí především splňovat funkční a ekonomické potřeby dnešního člověka. Zároveň by takové ekologicky udržitelné obaly neměly ohrozit schopnost budoucích generací uspokojit své vlastní potřeby.

Navíc je třeba si uvědomit, že udržitelnost není nutně konečný stav, ale neustálý proces zlepšování.

Při tvorbě článku autorka využila svých vědomostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.