Velmi významné místo v energetice a podstatný podíl mezi obnovitelnými zdroji mají především vodní elektrárny. Stejně jako solární energie nebo větrné elektrárny patří mezi alternativní zdroje, které neznečišťují ovzduší a nijak neplení okolní krajinu. Co se týká vodních elektráren, tak ty jsou v podstatě bezodpadové a nezávislé na dovážení nějakých surovin. Výroba elektřiny z pohledu provozu vodních elektráren je relativně levnou záležitostí, když člověk pomine prvotní náklady na výstavbu.

Alternativní zdroje energie

Lidé odjakživa potřebovali ve všech svých fázích lidského vývoje zdroj nějaké energie. Bylo potřeba vytápět obydlí, zajistit výrobní operace v pozdějším vývoji během staletí, a právě vodní nebo sluneční energie se zdála být nejdostupnější. U tepelné energie to bylo zejména spalování dřeva, rašeliny a uhlí. Tady bylo ovšem zapotřebí doplnění zásob surovin. V současné době je situace taková, že spalování uhlí a dřeva přináší velké problémy nejen co se týká úbytku zásob, ale také co se týká vypouštění škodlivin do ovzduší.

Odlesňování má nyní až katastrofální následky. Navzdory tradičním představám, které se ve vědecké komunitě formovaly v průběhu staletí, vždy existovala skutečná alternativa ke konvenčním zdrojům energie. Řeč je o vodní energii, která se skrývá uvnitř pohyblivých vodních proudů. Při realizaci vodních elektráren je velmi důležitým krokem její umístění. Je třeba najít především vodní tok, který má stabilní průtok vody.

Vodní elektrárny a jejich objem energie, která je soustředěná v korytech řek a přílivové pohyby přírodních vod, jsou opravdu obrovské. Všichni jistě znají vodní kola, která poháněla nejen mlýny, ale je známo, že až do poloviny 19. století se tato kola hojně využívala k přeměně síly padající vody na mechanickou energii rotujícího hřídele. Princip vodního kola byl díky moderní technologii a inovacím postupně nahrazován daleko produktivnějšími vodními turbínami. Ty měly a mají dodnes velkou účinnost.

První vodní elektrárny se začaly postupně stavět v první polovině minulého století v mnoha vyspělých zemích světa. Vznikly tak unikátní stavby, které dosud stojí za to, abychom je obdivovali. Lidé mohou být pyšní na monumentální stavby, nad kterými se až tají dech.

Jaký další význam mají vodní elektrárny

Navzdory poměrně jednoduché myšlence získávání energie díky vodním elektrárnám, jsou tyto struktury komplexním zařízením s novými technologiemi. Ovšem v porovnání s jadernými elektrárnami jsou však zcela primitivní.

Vodní elektrárny nejenže neznečišťují životní prostředí, ale lze je využít i pro zdánlivě obyčejné činnosti, jako je zavlažování, rybolov, rekreační účely a podobné radosti.

Realizace vodní elektrárny

Výstavba vodních elektráren má silný dopad na přírodní územní a vodní komplexy. Při hodnocení projektů výstavby těchto objektů je proto nutné zohlednit co největší rozsah krajinných a ekologických důsledků jejich realizace. A právě díky tomu je provoz vodních elektráren tak trochu spojen i s několika problémy. Některé se totiž realizují na rovinné ploše, která je sice svou rozlohou optimální, ale mění se zde přírodní podmínky. Může pak dojít k zaplavení obrovského území, včetně zemědělské půdy.

Problematikou se dlouhodobě zabývám a při tvorbě článku jsem čerpala ze svých znalostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.