Nová studie vyvrací názor většiny odpůrců elektromobility, kteří tvrdí, že jen samotná výroba jednoho bateriového vozu je pro životní prostředí daleko větší přítěž než provoz několika spalovacích vozů. Vědci přišli na to, že elektromobil za celý svůj životní cyklus údajně vyprodukuje až o polovinu méně emisí než spalovací vůz.

Zpracování nerostných surovin se zdá být neekologické

Těžba a zpracování lithia jsou ekologicky náročné procesy, které však ve výsledku vychází líp než provoz spalovacích vozů. Zpracování nerostných surovin pro výrobu elektrického akumulátoru je poměrně náročný proces, při kterém produkce emisí výrazně roste. Jsou i tak elektromobily po tomto zásahu do přírody stále ekologičtější než vozy na fosilní paliva?

Dle vědecké studie, kterou vyhotovila Národní laboratoř v Argonne, lze konstatovat, že ano. Tamní vědci zjistili, že menší benzínové SUV vyprodukuje od výroby až po sešrotování okolo 423 gramů oxidu uhličitého na 1,6 kilometru jízdy. V porovnání s elektromobilem stejné velikosti, který disponuje dojezdem okolo 480 kilometrů, jsou emise zmíněného spalovacího vozu až o 48 % vyšší.

V praxi však bude celková spotřeba emisí po celou životnost elektromobilu ještě nižší

Výzkumníci navíc počítali s tím, že konec životnosti osobního automobilu obecně nastává okolo 284 tisíc kilometrů, což je poměrně skeptická hypotéza, neboť spousta vozidel se dožívá daleko vyššího nájezdu. A s vyšším nájezdem se celkový poměr všech vyprodukovaných emisí za život u elektromobilu oproti spalovacímu vozu snižuje. To by ještě více poukázalo na už tak jasného vítěze v ekologii.

Nelze nezmínit také stále se vyvíjející a modernizující se procesy ve výrobě elektromobilů, jež více povedou ke snížení uhlíkové stopy za celou životnost elektrického vozu. Jako příklad může sloužit Volkswagen, který staví továrny na recyklaci baterií. Jejich vozy, například nový Volkswagen ID.3, který má dojezd až 546 kilometrů, budou mít recyklované baterie, které nespotřebují tolik přírodního bohatství ani nevyprodukují přespříliš škodlivých emisí.

Do studie byly zahrnuty i ty emise, které elektromobil vyprodukuje nepřímo

Není žádných pochyb o tom, že elektromobil při jízdě neprodukuje žádné škodlivé emise. Nicméně faktem zůstává, že elektřina, kterou řidič nabije svou baterii, musela někde vzniknout. A pokud bychom se měli bavit o tom, kolik emisí vyprodukuje elektrárna, od níž si elektřinu do vozu přivedeme, musíme uvažovat konkrétní stát, neboť každá země má jiný energetický mix.

V našem případě berme v úvahu Českou republiku, jejíž energetický mix je z poměrné části tvořen bezemisní jadernou energií. Jestliže si do elektromobilu „natankujeme“ elektřinu z české elektrické sítě, bude naše spotřeba emisí na 100 ujetých kilometrů téměř třikrát nižší, než jakou má ekvivalentní vůz se spalovacím motorem, který navíc emise chrlí lidem přímo pod nos.

 

Zdroj: https://www.osti.gov/biblio/1875764/