Život přináší různé situace a je povinností člověka, aby se s nimi popral se ctí. Nechtěné těhotenství a úvahy nad jeho ukončením patří mezi nejtřaskavější společenská témata. A potratová pilulka horlivé diskuze jen přiživuje. Balancuje na hraně a dělí lidí na dva znesvářené tábory.

Pro soudy není místo

Důvodů k ukončení těhotenství může být celá řada. Známost na jednu noc, upřednostnění kariéry, zdravotní rizika, vysoký věk, touhy a vnitřní nastavení budoucích rodičů, sociální situace a absence vhodného zázemí, rodinné spory, nedostatek financí, mimomanželský poměr.

Některé situace jsou pochopitelné, jiné budí rozpaky a vyžadují silnou obhajobu. Je to ale právo ženy a nikdo jí ho nemůže upírat. Její okolí může pomýšlet na sobectví a necitlivost, ale i pro ni je to těžký moment, který pravý důvod jejího rozhodnutí ovlivňuje jen pramálo. Na psychický nápor a tíhu toho, co se děje, se nedá připravit. A ani ženy, které jsou přesvědčené, že je jejich postoj v danou chvíli správný, nepřekonají polknutí potratové pilulky bez šrámu na duši. Rána sice není vidět, ale hlásí se o slovo v pravidelných časových odstupech a žádá opětovné připomenutí, že to nešlo jinak.

Nezáleží na tom, jde-li o medicínský potrat nařízený gynekologem nebo o svobodné rozhodnutí nastávající matky. Je to potrat. Ukončení procesu. Problém je v tom, že balíček těhotenství, porodu a rodinného života je primárně spojený s radostí a štěstím. Tak je nastavená celá společnost a dívá se skrz prsty na všechny, kteří se vydají jinou cestou.

Klíčový moment ve vnímání a přijetí potratové pilulky je, kdy vlastně začíná život. Propojením muže a ženy nebo momentem, kdy jsou zjevné rysy miminka, kdy žena cítí pohyby? Na tuto základní otázku se nabaluje spousta dalších a palčivějších. Má žena právo jednat ve svůj prospěch na úkor druhých? Rozhodovat o jejich životě? O možnosti bytí? Vždyť se dítě nemůže bránit.

Přísně střežené tajemství

Gynekolog by měl být vnímavý, aby odhalil, je-li žena na vážkách a nejedná zkratkovitě nebo pod nátlakem, ale i diskrétní a plně respektovat její postoj. Stejně tak žena by měla tuto intimní záležitost řešit jen se svým partnerem. Jakmile se se svými niterními obavami svěří dál, názory začnou bujet téměř geometrickou řadou a tlak bude k nevydržení. A čím více vyostřených postojů bude na ženu působit, tím silnější ji sevřou pochybnosti, dostaví se pocity méněcennosti, zrady, zklamání a opovržení.

Elegantní řešení

Potratová pilulka je v České republice k dostání od roku 2014. Počet žen, které se pro ni každoročně rozhodnou, se počítá na tisíce. Přesto je tento způsob ukončení těhotenství obestřen tajemstvím a bývá čile démonizován. Že by se právě v tomto případě naplňovalo známé: Čím méně vím, tím více soudím?

Postup je neměnný a žena musí absolvovat proces, který prověří její pohnutky a zároveň ji seznámí se všemi kroky i riziky. Mučivé a byrokratické kolečko napříč několika ordinacemi je často horší než samotný akt polknutí.

Volba a předsudky

Potratová pilulka by se měla přestat hanit. Je to jen další možná volba. To je jmenovatel dnešní doby. Možnosti. Řešení a svobodná volba. Pokud jeden tvrdí, že žena nemá právo rozhodovat o životě druhých, tak je nutné připomenout, že ten dotyčný nemá právo určovat, kde by se ženě měly nastavit hranice.

Nikdo nemá zapotřebí argumentovat nenarozeným dítětem. Otázka dětí je pro každou ženu nesmírně citlivá a zasáhne hluboko a na mnoho let. Není třeba dělat z nich nezodpovědné, sobecké a asociální jednotky, které upřednostňují sebe. Nic v lidském životě není tak jednoduché a jednostranné, aby se dalo jedním argumentem smést ze stolu.

Autorka při tvorbě článku využila svých vlastních znalostí a zkušeností.