Každý z nás se již zcela jistě ocitl v situaci, kdy se na něj v některé z rozmanitých oblastí života snesla vlna kritiky. Pro mnohé z nás jsou tyto situace značně stresující a nepříjemné, musíme si však uvědomit, že k životu jsou nesmírně důležité.