Energeticky úsporný dům není jen ideálním domovem budoucnosti, ale dnes je to realita. Lidé si začali všímat ekologie, která je skloňována ve všech pádech. Nízkoenergetický dům je pak řešením zejména z hlediska úspory pro všechny, kdo mají zájem o bydlení s minimálními náklady v oblasti vytápění, osvětlení, izolace nebo spotřeby vody. Důležitým faktorem jsou také stavební materiály, ze kterých je dům postaven. Každopádně život člověka v takovém domě je v podstatě úplně stejný, jako ten, který by člověk strávil třeba v domě z jiného materiálu. Jen je ekologičtější a úspornější.

Historie nízkoenergetických domů

Asi jen málokdo by tušil, že zájem o nízkoenergetické domy se objevil již v sedmdesátých letech minulého století. A to hned po energetické celosvětové krizi. Sice ne v takovém množství, ale již tehdy vědci spočítali, za jak dlouhou dobu mohou při současném tempu využívání přírodních zdrojů tyto zdroje vyschnout.

Problém energetické účinnosti v bydlení je právě rok od roku akutnější. Nejde jen o růst cen energií, ale je to i výrazné zhoršení ekologické situace a klimatické změny spojené se skleníkovým efektem. Tohle všechno vyvolává stále větší obavy.

Jak charakterizovat nízkoenergetický dům

Hned na začátku je třeba říci, že neexistuje absolutně přesný a jednotný význam pojmu „energeticky efektivní“. Energeticky úsporné domy lze stavět nejen různými stavebními technologiemi, z nejrůznějších materiálů, ale jejich základním principem je, aby se v takových domech udrželo teplo a minimalizovaly se náklady spojené s využitím jakékoliv energie. Nízkoenergetické domy jsou objekty, kde se dá využít jak centralizovaných zdrojů energie, tak jejich kombinace s alternativními zdroji. Sem se řadí především tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické panely, větrné turbíny atd.

Stavba a projekt

Pokud člověk chce vybudovat nízkoenergetický dům, je  k tomu samozřejmě nutný dobrý projekt, stejně jako u jiných objektů a domů. Zde musejí být zahrnuty informace o zajištění snížení tepelných ztrát střechou, podlahou, okny, stěnami a ventilačními systémy. Tyto tepelné ztráty jsou bohužel v běžném životě docela veliké a tak je jejich úspora hlavním bodem pro stavbu nízkoenergetického domu. Konstrukce budovy by neměla mít tepelné mosty, které vznikají při instalaci balkónových a okenních parapetů atd. Je třeba myslet také na použití vysoce kvalitních stavebních materiálů, které snižují tepelné ztráty.  Velmi důležitá je rovněž izolace. Správně zvolená tepelná izolace domu ve fázi výstavby může v budoucnu přinést významné úspory ve vytápění a klimatizaci.

Klima a prostředí

Ovšem při stavbě nízkoenergetického domu je nutné brát zřetel také na klima a prostředí. Rozdíl v použití materiálu bude jistě u domu, který je postaven v podnebí, kde je tři čtvrtě roku chladno a zima a u domu, který je realizován v teplejším klimatickém prostředí. Dokonce i správné „natočení“ domu na správnou světovou stranu je rovněž faktorem, který stojí za úvahu. Mít stále slunce nejen nad hlavou, ale i v domě je jistě výhodou, co se týká tepla a světla.

Závěrem

Život v takovém nízkoenergetickém domě nijak nevybočuje s normálu každodenního života. Lidé se ale naučili vnímat bydlení, život a ekologii jinak a tak se nízkoenergetické domy stávají stále častějším tématem nejen pro projektanty, ale i pro náhodná setkání sousedů či kamarádů. A co víc, úspora energie je v tomto ohledu bezkonkurenční.

Autorka se problematikou dlouhodobě zabývá a při tvorbě článku čerpala ze svých znalostí, zkušeností a veřejně dostupných informačních zdrojů.