To, že tělo je takovým barometrem toho, jak žijeme a jak se cítíme, ví už mnoho z nás. Nové výzkumy přináší další zajímavosti. Třeba to, že na základě rozboru izotopů obsažených ve vlasech, se dá zjistit, jestli člověk jí zdravě či nikoli. Co všechno vlasy prozradily? Otázkou se zabývali vědci z Utažské univerzity v USA. Co zjistili?

Naše vlasy – naše strava a náš obraz života

Mnozí z nás si ani neuvědomují, jak moc nás jídlo v životě ovlivňuje. A jak moc záleží na tom, jakou stravu našemu tělu nabídneme. Mozek, ale i další části našeho těla, reagují na hlad, žízeň, stejně jako na přísun nejrůznějších látek, které do těla vpravujeme. A podle toho se pak řídí také naše psychické rozpoložení, nálady, rozhodování v životních situacích a další a další věci. To jsou věci, které už se ví desítky let a neustále se zkoumají a následně i prohlubují naše znalosti o našem chování a způsobu života.

K novým poznatkům přišli i vědci z USA, kteří se zabývali rozborem vlasu. Kromě jiného je z nich možné zjistit, jaké prvky tvoří naše stravování, stejně jako to, jestli je náš jídelníček vyvážený. Průzku začal už na začátku 90. let. Vědci prokázali, že na základě analýzy izotopů ve vlasek je možné rekonstruovat různé charakteristiky člověka.

Jak je to možné?

Různé typy potravin totiž obsahují odlišné izotopy. Dokonce i voda, kterou pijeme, může měnit skladbu izotopů podle toho, kde se vyskytuje. První výkumy se zabývaly právě tímto tématem. Vědci došli k závěru, že je možné vysledovat pohyb osoby na základě analýzy izotopů kyslíku a vodíku obsažených ve vlasech člověka. A zjistit tak původ vody, kterou tato konkrétní osoba v posledních měsících pila.

Pozdější studie navázaly na tato zjištění a zabývaly se izotopy ve vlasech a souvislosti mezi nimi a výživou. Z výsledků je patrné, že je v podstatě možné odlišit nevyváženou stravu obsahující levná jídla od strany bohaté na zeleninu a kvalitní maso. Vědci ke svému průzkumu sbíraly vzorky vlasů po 65 amerických městech. Výsledky pak porovnávali například s cenou domů v blízkosti holičství a s indexem tělesné hmotnosti v daném místě. A výsledky potvrdily jejich očekávání. Například to, že v chudých lokalitách byl vyšší podíl osob, které měly ve vlasech izotopy uhlíku odpovídající jídelníčku složenému převážně z průmyslově produkovaného masa. Tam, kde žijí lidé střední třídy, se objevují ve vlasech izotopy ovoce, zeleniny a masa z domácích chovů.

Obrovská přesnost údajů

I když se může zdát, že informace dávají logiku a jsou tak podobné průzkumy zbytečné, opak je pravdou. Jde o důležitá zjištění, která jsou důležitá z pohledu veřejného zdraví. Umožňují určit trendy ve stravování populace s přesností, jaká normálně není z průzkumů veřejného mínění možná. Uvidíme, jaká další zajímavá zjištění budoucnost přinese.